NFOŚiGW znalazł pieniądze na dodatkowe dotacje dla prosumentów

NFOŚiGW znalazł pieniądze na dodatkowe dotacje dla prosumentów
Green Genius

Jeszcze w tym miesiącu ma się rozpocząć wypłata dodatkowych dotacji dla osób, które złożyły wnioski o dofinansowanie na domową instalację fotowoltaiczną w drugiej edycji Mojego Prądu, ale dla których zabrakło pieniędzy w podstawowym budżecie programu. W sumie chodzi o kwotę 75 mln zł. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o zatwierdzeniu stosownych zmian w regulaminie drugiej części programu Mój Prąd, w której nabór wniosków o dotacje został zakończony w grudniu ubiegłego roku.

W tej edycji prosumenci inwestujący w domową instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kW do 10 kW mogli liczyć na bezzwrotne dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł. 

REKLAMA

Wprowadzone zmiany w regulaminie Mojego Prądu 2.0 pozwolą na wypłatę dodatkowych dotacji na podstawie wniosków, które znalazły się na liście rezerwowej.

Pieniędzy ma wystarczyć dla około 15 tys. prosumentów, których wnioski o dotację wpłynęły do NFOŚiGW w okresie od 13 stycznia 2020 roku do 6 grudnia 2020 r. i które uzyskały pozytywną ocenę. Środki mają być wypłacane zgodnie z kolejnością wniosków na poszczególnych listach rezerwowych.  

W celu zrealizowania dotacji NFOŚiGW będzie wysyłał komunikaty informujące o zmianie źródła finansowania programu Mój Prąd 2.0, dzięki której możliwa stała się wypłata kolejnych dotacji.


REKLAMA

Wnioskodawcy, których projekty znalazły się na listach rezerwowych, zostaną poinformowani drogą mailową, na adresy mailowe wnioskodawców lub pełnomocników wskazane we wniosku o dofinansowanie, o dalszym procedowaniu wniosku zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz o możliwości niewyrażenia zgody na procedowanie wniosku w nowym trybie.

Poinformowanie wnioskodawcy o dalszym procedowaniu wniosku oraz niezłożenie przez niego oświadczenia o braku zgody na taki tryb ma być podstawą do wstępnego zaakceptowania wniosku na liście projektów rezerwowych wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania oraz przekazania listy do NFOŚiGW w celu jej zatwierdzenia.

Przy tym zarząd NFOŚiGW może nie zatwierdzić do dofinansowania projektu umieszczonego na liście i skierować wniosek do powtórnej oceny lub odrzucić projekt, co skutkować będzie odmową udzielenie dofinansowania.

W przypadku odmowy przyznania dofinansowania, wnioskodawcy przysługuje możliwość pisemnego zwrócenia się do NFOŚiGW o powtórną ocenę wniosku w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia pisemnego zawiadomienia wnioskodawcy

NFOŚiGW przewiduje, że wypłaty dla dotychczas zatwierdzonych list rezerwowych rozpoczną się w drugiej połowie listopada i potrwają około 4-6 tygodni.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.