Ostatnie dni dla prosumentów na wejście do systemu opustów. Jak to zrobić?

Ostatnie dni dla prosumentów na wejście do systemu opustów. Jak to zrobić?
Pixabay

Jeszcze tylko przez klika dni prosumenci inwestujący w domowe instalacje fotowoltaiczne będą mogli skorzystać z możliwości wejścia do dotychczasowego systemu rozliczeń w formie opustów. Jakie warunki trzeba spełnić, aby nadwyżki energii wprowadzane do sieci z nowych mikroinstalacji były rozliczane w ramach opustów?

Już za tydzień zacznie obowiązywać nowy system rozliczeń nadwyżek energii wprowadzanej do sieci przez prosumentów. W opinii części ekspertów, nowy system będzie mniej korzystny dla prosumentów i będzie oznaczać mniejszą opłacalność produkcji energii z domowych mikroinstalacji. Jednak jeśli z czasem prosumenci, którzy weszli do rozliczeń w dotychczasowym systemie opustów, uznają, że korzystniej jest rozliczać się w nowym systemie, wówczas będą mogli skorzystać z prawa do migracji do nowego systemu. Nowi prosumenci, którzy wejdą do nowego systemu określanego jako net-billing, nie będą natomiast mogli przejść do systemu opustów.

Co zrobić, aby zdążyć z wejściem do rozliczeń w „starym” systemie z nową instalacją? Zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii z 29 października 2021 r.  prawo korzystania z systemu opustów będą mieć nadal dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożą zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci. Z rozliczeń w systemie opustów będzie można korzystać przez okres 15 lat.

REKLAMA

Warunkiem uzyskania prawa do rozliczenia w systemie opustu jest dokonanie kompletnego i poprawnego zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 marca 2022 r.

W przypadku, gdy zgłoszenie złożone do operatora sieci w terminie do dnia 31 marca będzie niekompletne lub niepoprawne, prosument zostanie wezwany do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli udzieli w tym czasie pełnej odpowiedzi, wówczas zostanie zakwalifikowany do systemu opustów.

Natomiast prosument, który w terminie 14-dniowym nie złoży kompletnego i poprawnego zgłoszenia, z uwzględnieniem wymaganych uzupełnień i korekt, nie będzie mógł skorzystać z systemu opustowego i będzie rozliczany w systemie net-billingu.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podkreśla, że dla nabycia tego prawa nie ma natomiast znaczenia wymiana licznika, przyłączenie mikroinstalacji, wytworzenie energii elektrycznej oraz przekazanie jej do sieci. Są to czynności techniczne, które wpłyną na moment rozpoczęcia działalności prosumenckiej, bez wpływu na nabycie prawa do rozliczania się w systemie opustu.

Ewentualna rozbudowa mikroinstalacji uruchomionej wcześniej w systemie opustów, która zostanie wykonana po 31 marca, nie powinna oznaczać przejścia na net-billing. W tym przypadku niezbędne jest jednak zgłoszenie do zakładu energetycznego zmiany polegającej na zwiększeniu mocy instalacji. Takie zgłoszenie powinno zostać wykonane w terminie 14 dni od dokonania zmiany.

Na czym polega nowy system rozliczeń?

REKLAMA

W nowym systemie rozliczeń – net-billingu – który obejmie prosumentów zgłaszających przyłączenie mikroinstalacji po 31 marca br. – obliczanie wartości nadwyżki energii wprowadzonej do sieci będzie realizował sprzedawca energii na koncie prosumenta – w ramach tzw. depozytu prosumenckiego.

Rozliczenie będzie dotyczyło wartości, a nie ilości energii elektrycznej – i będzie dokonywane w złotówkach, a nie w kilowatogodzinach jak w dotychczasowym systemie opustów.

Z depozytu prosument ma pokrywać swoje zobowiązania, jeśli chodzi o zużytą energię elektryczną w postaci ceny brutto. Od wartości energii z sieci zostaną pobrane wszystkie opłaty jak w przypadku odbiorców niebędących prosumentami. Rozliczenia depozytu między prosumentami i spółkami obrotu mają odbywać się w cyklach rocznych.

Cena energii, która będzie przysługiwać w systemie net-billingu za energię wprowadzoną do sieci, ma być rozliczana po średniej miesięcznej cenie z rynku hurtowego, a od połowy 2024 roku po bieżącej cenie godzinowej.

Reklama

Gdzie szukać paneli fotowoltaicznych?

Poniżej przedstawiamy ranking serwisu Oferteo.pl dotyczący 18 343 firm instalujących panele fotowoltaiczne, najlepszych w 2022 roku w poszczególnych miastach:

Jak przekonuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, system net-billingu będzie stanowił zachętę dla prosumentów do większej autokonsumpcji energii. Prosumenci działający w nowym systemie mają stać się aktywnymi uczestnikami rynku energii, którzy będą korzystać z urządzeń służących do magazynowania i zarządzania energią w gospodarstwie domowym, reagując na bodźce cenowe w celu optymalizacji wysokości rachunków.

W pierwszej połowie tego roku nowi prosumenci mają być rozliczani jeszcze zgodnie z opustami, a na rozliczenia w ramach net-billingu mają przejść od 1 lipca 2022 r. Jak tłumaczy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, okres przejściowy na migrację do net-billingu w przypadku prosumentów zgłaszających przyłączenie od 1 kwietnia 2022 r. to okres potrzebny na dostosowanie rozwiązań teleinformatycznych przez sprzedawców energii. 

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.