ZE PAK chce zbudować wielką farmę fotowoltaiczną

ZE PAK chce zbudować wielką farmę fotowoltaiczną
ZE PAK

Kontrolowana przez Zygmunta Solorza grupa energetyczna ZE PAK w ubiegłym roku uruchomiła farmę fotowoltaiczną o mocy 70 MW, która obecnie jest największym tego typu obiektem w Polsce. Teraz ZE PAK szykuje się do budowy jeszcze większej elektrowni PV. 

Pod koniec ubiegłego roku ZE PAK uruchomił farmę fotowoltaiczną o mocy 70 MW, która powstała na terenach wykorzystywanych wcześniej do odkrywkowego wydobycia węgla. Inwestycja została zrealizowana w gminie Brudzew w województwie wielkopolskim. Wartość inwestycji wyniosła blisko 164 mln zł netto.  

Farma fotowoltaiczna, za której budowę odpowiadała firma Esoleo – inna spółka z holdingu Zygmunta Solorza – składa się ze 155 tys. modułów fotowoltaicznych o mocy 455 Wp każdy i zajmuje około 100 hektarów.

REKLAMA

ZE PAK uzyskał dla tego projektu koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej w listopadzie ubiegłego roku. Koncesja została udzielona przez URE do końca 2040 roku.

Energia z farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Brudzew jest sprzedawana w ramach zawartej na 15 lat umowy PPA firmie Polkomtel – również kontrolowanej przez Zygmunta Solorza.

200 MW mocy

Teraz ZE PAK potwierdził przygotowania do budowy – również na należących do przedsiębiorstwa terenach, które wcześniej były wykorzystywane do wydobycia węgla – jeszcze większej elektrowni fotowoltaicznej.

W najnowszym raporcie finansowym grupa kierowana przez Piotra Woźnego informuje o przygotowaniach do budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy około 200 MW, która ma powstać terenie po odkrywce Adamów, znajdującym się w obszarze gminy Przykona.

W sierpniu zeszłego roku w życie weszła uchwała Rady Gminy Przykona dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która umożliwia przeznaczenie terenów wykorzystywanych przez ZE PAK pod budowę elektrowni fotowoltaicznej.

Kolejnym krokiem w realizacji tego projektu było uzyskanie przez ZE PAK na początku tego roku decyzji środowiskowej. Teraz konieczne będzie zabezpieczenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Nie tylko fotowoltaika

REKLAMA

Ogromna elektrownia fotowoltaiczna na terenie gminy Przykona to niejedyny projekt związany z czystą energią, w który angażuje się ZE PAK. Grupa pracuje również nad budową farm wiatrowych. Pierwszą powinna być farma wiatrowa Kazimierz Biskupi, która będzie się składać z 7 turbin o łącznej mocy 17,5 MW. Kontrakt na dostawę turbin o jednostkowej mocy 2,5 MW zdobył Siemens Gamesa. Teren inwestycji został już przekazany inwestycji – spółce PAK Serwis.

W najnowszym raporcie finansowym ZE PAK informuje również o pracach związanych z technologiami wodorowymi. W planach jest m.in. budowa wytwórni wodoru na terenie elektrowni Konin.

Pierwotny termin dostawy elektrolizera wskazany w umowie przypadał na połowę 2021 roku, jednak na skutek przyczyn leżących po stronie dostawcy uległ on wydłużeniu. Jak informuje ZE PAK, obecnie trwa proces aneksowania umowy na dostawę elektrolizera o wydajności 1 tony H2 na dobę i mocy 2,5 MW. ZE PAK zamówił też mobilny magazyn wodoru w celu dostaw do stacji tankowania H2.

W planach ZE PAK jest także wdrożenie koncepcji polskiego autobusu wodorowego. Do tej pory wykonano prototypową dokumentację konstrukcyjną autobusu.

Grupa energetyczna kontrolowana przez Zygmunta Solorza chce również budować farmy wiatrowe na morzu, które w ramach drugiego etapu wsparcia dla offshore ZE PAK zamierza postawić we współpracy z duńskim koncernem Orsted.

Wynik na minusie

Zanim jednak ZE PAK zrealizuje inwestycje, które zwiększą znaczenie zeroemisyjnych aktywów w jego portfelu, wyniki spółki nadal będą uzależnione od jej aktywów węglowych, a te generują spore straty.

W 2021 roku ZE PAK miał 2,451 mld zł przychodów, co oznaczało wzrost o około 244 mln zł w stosunku do przychodów z roku 2020. Mimo to odnotował w ubiegłym roku 317 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej, a rok wcześniej miał 222,4 mln zł straty.

W komentarzu do wyników za zeszły rok zarząd spółki tłumaczył wygenerowaną stratę wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, które obciążyły prowadzoną przez ZE PAK produkcję energii z węgla.

ZE PAK chce zakończyć działalność swoich elektrowni węglowych do 2030 roku.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.