Falowniki w instalacjach PV muszą posiadać nowy certyfikat

Falowniki w instalacjach PV muszą posiadać nowy certyfikat
SMA

Z początkiem tego miesiąca został wprowadzony w życie wymóg posiadania przez falowniki instalowane w systemach fotowoltaicznych nowego certyfikatu, który jest zgodny z wdrożonym na mocy unijnych przepisów kodeksem sieciowym NC RfG.

Konieczność przedstawienia operatorom sieci odpowiedniego certyfikatu falownika wynika z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (nazywany kodeksem NC RfG).

W naszym kraju wdrożenie kodeksu NC RfG nadzorował operator systemu przesyłowego Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz reprezentujące operatorów sieci Polskie Towarzystwo Rozdziału i Przesyłu Energii Elektrycznej.

REKLAMA

Obowiązek posiadania nowego certyfikatu miał zostać wprowadzony już przed rokiem. W ostatniej chwili został jednak odsunięty w czasie. Wówczas dzień przed planowaną zmianą Polskie Towarzystwo Rozdziału i Przesyłu Energii Elektrycznej poinformowało o wydłużeniu okresu przejściowego, w którym wystarczająca była nadal deklaracja producenta o zgodności falownika z unijnymi wymogami. W efekcie możliwość stosowania deklaracji zgodności na dotychczasowych zasadach została wydłużona do 31 lipca 2021 r.

REKLAMA

Następnie w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do końca kwietnia 2022 r. możliwe było stosowanie certyfikatów zgodności z wymogami kodeksu NC RfG lub certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą PN –EN 50549-1 i/lub PN –EN 50549-2 – ale tylko wraz z dokumentacją potwierdzającą przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu zgodności z NC RfG oraz wymogów wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631.

Finalnie obowiązek stosowania wyłącznie certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG wszedł w życie z dniem 1 maja 2022 r.

W związku z wprowadzeniem nowego wymogu PTPiREE dokonało stosownych zmian zapisów w dokumencie „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych dotyczących stosowania deklaracji zgodności/certyfikatów po dniu 27 kwietnia 2021 r.”, który dostępny jest na stronie PTPiREE

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.