Prawie 17 mld zł obrotu w polskiej branży fotowoltaicznej

Prawie 17 mld zł obrotu w polskiej branży fotowoltaicznej
fot. Alex Csiki/Unsplash

Na koniec 2021 roku fotowoltaika w Polsce miała 7,6 GW mocy zainstalowanej, z czego 3,7 GW doszło w samym tylko ubiegłym roku. Według szacunków sektor PV zatrudnia prawie 44 tys. osób.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) opublikował roczny raport na temat rynku fotowoltaiki w Polsce. To już dziesiąta jego edycja, pokazująca istotny rozwój branży PV. Autorzy raportu mówią o „spektakularnym sukcesie” polskiego sektora fotowoltaicznego.

Trudno się tym opiniom dziwić. Na koniec roku 2021 moc zainstalowana w fotowoltaice osiągnęła w naszym kraju wartość 7,67 GW – wobec 3,96 GW rok wcześniej i 1,53 GW w roku 2019. Zauważalne tempo wzrostu nowych mocy cieszy całą branżę, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej i nowych celów klimatycznych Unii Europejskiej, która w programie RePowerEU uznaje fotowoltaikę za standard nowego budownictwa.

REKLAMA

IEO pokazuje sumaryczną moc instalacji fotowoltaicznych i roczny przyrost mocy PV zainstalowanej w Polsce w zestawieniu z podejmowanymi działaniami odnoszącymi się do sektora fotowoltaiki:

 Raport IEO: Sumaryczna moc projektów PV w Polsce

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej 

Wyniki polskiej fotowoltaiki dobrze wyglądają także na tle Unii Europejskiej. Na koniec 2021 roku moc instalacji PV w krajach UE wyniosła 158 GW, co oznacza przyrost o 21,4 GW w skali roku. Według IEO Polska znalazła się na drugim miejscu – za Niemcami – pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice w krajach unijnych. Trzecie miejsce zajęła Hiszpania.

Raport IEO podkreśla, że ogromny wkład w zwiększenie mocy PV w Polsce mieli prosumenci indywidualni (prawie 80 proc. udziału w rynku).

Odnotowano też konkretny efekt systemu aukcyjnego, który napędza rozwój segmentu naziemnych farm fotowoltaicznych – pierwszy gigawat mocy w farmach PV przekazuje już energię do sieci.

Dochodowy rynek tworzy miejsca pracy

Łączne obroty na rynku fotowoltaiki w 2021 roku miały wynieść 16,7 mld zł, w tym wartość rynku samych nakładów inwestycyjnych to około 15,4 mld zł. Według szacunków branży w 2022 roku obroty handlowe sektora PV wzrosną do ponad 20 mld zł, a wartość rynku inwestycji PV osiągnie poziom 19 mld zł.

Zgodnie z informacjami zgromadzonymi przez IEO na 1 MW mocy zainstalowanej w Polsce przypadają 4 osoby zatrudnione na etat i 7 osób z innymi formami zatrudnienia.

Uwzględniając przyrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice w minionym roku, instytut oszacował liczbę osób zatrudnionych w branży PV na etacie na 14,9 tys., a w innych formach zatrudnienia – około 28,9 tys. Daje to w sumie 43,8 tys. miejsc pracy w sektorze fotowoltaiki.

Dynamika wzrostu ma się utrzymać

Według raportu sukcesem zakończył się 6-letni okres wsparcia aukcyjnego – moc projektów fotowoltaicznych, które wygrały wszystkie dotychczasowe aukcje, przekroczyła łącznie 6,3 GW. Prognozy dotyczące mocy zainstalowanych w PV pokazują, że w najbliższych latach branża powinna utrzymać wysoką dynamikę rozwoju.

Według szacunków IEO na koniec tego roku moc wszystkich zainstalowanych źródeł PV w Polsce może wynieść 12 GW. W 2025 roku skumulowana moc może osiągnąć 20 GW, a w roku 2030 – 28,5 GW.

REKLAMA

Energetyka słoneczna jest głównym motorem napędowym rozwoju OZE w Polsce – komentował podczas prezentacji raportu Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. OZE. – Fotowoltaika stała się technologią o najwyższej mocy zainstalowanej w krajowej energetyce odnawialnej.

Minister Zyska podkreślił jednocześnie, że dla utrzymania tempa rozwoju konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków prawno-ekonomicznych.

– Dalsza współpraca administracji rządowej z interesariuszami sektora jest niezbędna, aby Polska mogła kontynuować transformację energetyczną w oparciu o nowoczesne zeroemisyjne technologie. Najlepszą formułą dla tej współpracy jest porozumienie sektorowe zawarte 16 grudnia 2021 roku. Jego celem jest budowa łańcucha wartości, w tym przemysłu PV, ze szczególnym naciskiem na maksymalizację polskiego wkładu – local content – wyjaśnia pełnomocnik rządu ds. OZE.

Bariery rozwoju fotowoltaiki

W swoim raporcie IEO zwraca także uwagę na czynniki hamujące rozwój sektora PV na rodzimym rynku. Wśród nich wskazuje przede wszystkim dostępność mocy przyłączeniowych i stan infrastruktury sieciowej.

Alarmująca jest liczba odmów warunków przyłączenia do sieci, wydawanych przez operatorów sieci dystrybucyjnej.

Raport IEO: Odmowy warunków przyłączenia dla instalacji PV

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej na podstawie URE 

Polska potrzebuje również inwestycji w infrastrukturę sieci elektroenergetycznej. Tym bardziej że według stanu na pierwszy kwartał br. – jak podaje IEO – na rynku PV rozwijane są projekty z zapewnionymi warunkami przyłączenia do sieci o łącznej mocy 12,5 GW. W tej liczbie około 5 GW mocy to inwestycje jeszcze niewybudowane, ale już zakontraktowane w aukcjach.

Pod względem przyrostu nowych mocy PV w 2018 roku Polska w UE27 była na ósmym miejscu, w 2019 – na piątym, w 2020 – na czwartym, a w 2021 – na drugim, z imponującym rocznym przyrostem mocy: 3,7 GW – komentuje wyniki raportu Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO. W maju bieżącego roku łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce przekroczyła 10 GW, co daje nam także wysokie siódme miejsce w Europie.

Nie ukrywa satysfakcji z wyników pokazanych w raporcie na ubiegły rok. – Zaistniała w roku 2021 sytuacja jest zwieńczeniem wielu lat pracy całej branży, a w szczególności boomu fotowoltaicznego ostatnich czterech lat, kiedy fotowoltaika stała się hitem inwestycyjnym i wehikułem gospodarczym na skalę europejską – podsumowuje Wiśniewski.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.