Jak z powodzeniem realizować obecne projekty OZE?

Jak z powodzeniem realizować obecne projekty OZE?
P&Q

Hasło „transformacja energetyczna” towarzyszy nam już od wielu lat, a o potrzebie jej przeprowadzenia branża mówi spójnym głosem, dostrzegając ciągły wzrost światowej gospodarki. Wraz z jej wzrostem konsumujemy coraz więcej surowców, zasobów i energii, produkując coraz większą ilość dóbr niezbędnych do podążania za gospodarką. Wiele z tych zasobów stanowią surowce w ogóle nieodnawialne lub odnawialne, ale w bardzo powolnym tempie.

Transformacja energetyczna

Obecnie, a dokładnie począwszy od 24 lutego 2022 roku, o potrzebie transformacji powinni mówić wszyscy. Od tego dnia, na skutek inwazji Rosji na Ukrainę, Moskwa była sukcesywnie wykluczana ze światowych rynków poprzez nakładane sankcje, a zagrożenie niedoborami paliw kopalnych, których Rosja jest globalnym eksporterem, przełożyło się na wzrosty cen, czego skutki – w postaci inflacji – odczuwa każdy z nas.

REKLAMA

Lekarstwem na powyższe mógłby być dynamiczny rozwój OZE jako źródła niezależnego od paliw kopalnych, a przede wszystkim taniego i przyjaznego środowisku.

Koszty wykonawstwa

P&Q jako lider w branży OZE, który z powodzeniem realizuje kolejne projekty wiatrowe i fotowoltaiczne, stale monitorujemy sytuację na rynku półproduktów, materiałów i głównych komponentów.

Zaraz po inwazji Rosji na Ukrainę sytuacja była niestabilna i nieprzewidywalna, co znajdywało odzwierciedlenie w kosztach wykonawstwa. Przykładem są ceny stali czy surowców do produkcji kabli elektroenergetycznych, a także innych materiałów budowlanych, które z dnia na dzień wzrosły o około 30% r/r.

Obecnie sytuacja na rynku zaczyna się normować i dostrzegamy stabilizację cen niektórych materiałów budowlanych, co w głównej mierze przekłada się większą pewność klientów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Pierwsze dwa kwartały bieżącego roku i wydarzenia, które miały miejsce, pokazały nam wszystkim, jak istotne jest przewidywanie ryzyka przez wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Świadomość ryzyka i umiejętność jego minimalizacji to klucz do sukcesu w obecnie niepewnych czasach.

Dodatkowym problemem, z którym się spotykamy w tym roku, jest trudna dostępność najprostszych materiałów, co przekłada się na ryzyko niezakończenia prac w terminie ze względu na czas oczekiwania na dostawy transformatorów SN/nN, który wzrósł do około 22 tygodni. Zapoczątkowało to nowy trend w instalacjach fotowoltaicznych – używanie transformatorów suchych zamiast olejowych, właśnie ze względu na krótszy czas oczekiwania.

W poszukiwaniu optymalizacji

REKLAMA

Cały proces powstawania inwestycji jest z założenia bardzo dynamiczny, ponieważ od rozpoczęcia dewelopowania projektu fotowoltaicznego rozpoczynają się pierwsze problemy i przeciwności do przezwyciężenia. Proces ten jest żmudny i rodzi wiele problemów natury prawnej, logistycznej. Od tego momentu inwestorzy wraz z doradcami technicznymi rozpoczynają poszukiwanie optymalizacji projektu pod różnymi aspektami technicznymi.

Optymalizację projektu możemy podzielić na trzy główne grupy:

  • optymalizacja wykorzystania mocy przyłączeniowej,
  • optymalizacja terenu pod inwestycję,
  • optymalizacja technologiczno-projektowa.

W niniejszym artykule pochylimy się nad optymalizacją technologiczno-projektową, która jest w głównej mierze głównym zadaniem każdego oferenta przed pozyskaniem projektu do realizacji.

P&Q

Inżynierowie spędzają wiele godzin na przygotowaniu dobrej oferty dla klienta na budowę farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych i od tego momentu rozpoczyna się ostatni etap optymalizacji projektu przed rozpoczęciem prac budowlanych. W poszukiwaniu optymalizacji powstaje wiele różnych pomysłów i odrębnych sposobów na wykonanie danego zadania, z których każdy zawiera inne elementy składowe, które później musi porównać i ocenić inwestor – co z naszego doświadczenia jest bardzo trudnym zadaniem.

W koncepcjach projektowych różni się wszystko – od przekrojów kabli nN-WN, przez moc transformatorów, po zastosowane metody kompensacji mocy biernej czy model konstrukcji stalowej. Każdy z tych doborów jest niewątpliwe ważny, gdyż każdy może przesądzić o wygraniu lub porażce w danym postępowaniu oraz o ilości wygenerowanej do sieci energii.

W dzisiejszych czasach jest to coraz bardziej kłopotliwe. Margines błędu w założeniach z projektu przetargowego zniknął, ze względu na obecną sytuację geopolityczną oraz braki w dostawach materiałów, dlatego EPC musi podejmować ryzyko w rozwiązaniach technicznych w celu optymalizacji ceny końcowej produktu, za jaką zostanie wykonana realizacja.

Dzięki doświadczonej kadrze specjalistów można tym ryzykiem zarządzać, jednakże nie zawsze najważniejszym czynnikiem jest cena za wykonanie danej usługi, lecz również pomysł na nią, który jest przedstawiany klientowi. Farma wiatrowa czy fotowoltaiczna z założenia musi zarabiać i niekiedy szacunkowo droższy produkt przyniesie na przestrzeni wielu lat pracy znaczące korzyści finansowe ze względu na zwiększoną generację mocy poprzez np. zmniejszenie strat na przesyle energii elektrycznej do punktu przyłączenia lub zmianie kąta nachylenia konstrukcji wsporczej dedykowanej danej lokalizacji.

My jako firma P&Q zawsze dążymy do dostarczenia klientowi projektu, który będzie pracował niezawodnie przez lata i zawsze przekonujemy naszych partnerów biznesowych do naszych rozwiązań, które po dogłębnej analizie przynoszą dodatkowe zyski.    

 

artykuł sponsorowany