Pierwszy milowy krok w budowie systemu recyklingu zużytych paneli PV w Polsce!

Pierwszy milowy krok w budowie systemu recyklingu zużytych paneli PV w Polsce!
Aleksander Traple i Marek Motyl w zakładzie przetwarzania Biosystem S.A. w Trzebinii

Obecna sytuacja geopolityczna wojna na Ukrainie oraz wywołany nią poważny kryzys energetyczny, szalejące ceny paliw kopalnych, strach przed blackoutem oraz szeroko dyskutowane ryzyko dalszych zmian klimatycznych przyczyniły się do boomu na inwestycje związane z energią ze źródeł odnawialnych. Zarówno elektrownie słoneczne jak i wiatrowe mają ogromny potencjał do obniżenia cen energii i uniezależnienia gospodarek od paliw kopalnych i stanowią cudowną środowiskowo bezpieczną alternatywę.

W Polsce liczba elektrowni słonecznych rośnie wyjątkowo szybko, dziś już moc z odnawialnych źródeł energii to blisko 20 GW. Inwestorzy bezustannie poszukują dogodnych terenów pod budowę farm PV, a wydzierżawiający doceniają partnerów o stabilnej pozycji finansowej i odpowiedzialnych ekologicznie. Fotowoltaika jest wciąż dość nową gałęzią energetyki, a użytkowanie instalacji przewidziane jest na 20-30 lat. Dlatego system postępowania z wyeksploatowanymi, w przyszłości, panelami i ich recyklingiem jest wciąż zagadnieniem niepilnym.

Na polskim rynku są jednak firmy, których strategia obejmuje działania długookresowe i które już dziś pracują nad znalezieniem optymalnych procedur i sposobów postępowania ze zużytymi panelami. W duchu europejskiego Zielonego Ładu we wszystkich dziedzinach promuje się gospodarkę o obiegu zamkniętym, czyli taką, w której produkty i surowce pozostają w użyciu jak najdłużej.

REKLAMA

W Polsce nie ma dziś jeszcze wdrożonego kompleksowego systemu recyklingu paneli fotowoltaicznych. Można odzyskać częściowo szkło, aluminium i wafle krzemowe – te ostatnie jednak wciąż nie do produkcji nowych ogniw. Utylizacja termiczna oraz składowanie paneli na składowiskach nie są natomiast optymalne – zarówno ze względu na koszt środowiskowy jak cenne surowce, które należałoby odzyskać.

Najpopularniejsze panele fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego zawierają około 76% szkła, 10% polimeru, 8% aluminium, 5% krzemu, 1% miedzi i mniej niż 0,1% innych metali (srebro, cyna i ołów). Obecnie technologia pozwala na odzysk ok. 90% tych surowców. 

Alseva Pro wraz ze swoim partnerem Biosystem Organizacją Odzysku Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego zdecydowały o rozpoczęciu działań zmierzających do zbudowania procedur i pozyskania takiej technologii przetwarzania, w której wydajność procesu będzie możliwie najwyższa i opłacalna.

REKLAMA

W sierpniu 2022 r. po wcześniejszych konsultacjach i analizach w zakładzie przetwarzania Biosystem w Bolęcinie spotkali się Marek Motyl, dyrektor operacyjny z Alseva Pro Sp. z o.o. oraz Aleksander Traple, prezes zarządu Biosystem SA. W rezultacie został podpisany list intencyjny w zakresie recyklingu paneli fotowoltaicznych.

Profile działania partnerów, możliwości techniczne, doświadczenie eksperckie i planowana współpraca z ośrodkami akademickimi pozwolą pozyskać i wdrożyć możliwie najbardziej efektywną technologię do przetwarzania zużytych paneli fotowoltaicznych.

Marek Motyl: ALSEVA jest grupą spółek, które specjalizują się w rozwoju projektów OZE oraz budowie i utrzymaniu wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych na polskim rynku. Jako deweloper i niezależny producent energii elektrycznej, a tym samym końcowy właściciel elektrowni fotowoltaicznych, zobowiązujemy się wobec naszych partnerów (na przykład gmin) do przywrócenia dzierżawionego terenu do stanu poprzedniego po zakończeniu umowy. W związku z tym po naszej stronie będzie w przyszłości usunięcie instalacji PV  i utylizacja wyeksploatowanych paneli. Chcemy być pewni, że proces ten będzie satysfakcjonujący dla właścicieli gruntów i bezpieczny środowiskowo, zatem już dziś rozpoczynamy przygotowania do recyklingu. Dzięki współpracy z naszym partnerem Biosystemem SA, który również dostrzega dużą szansę rozwoju tej gałęzi recyklingu, mamy pewność, że znajdziemy i wdrożymy optymalne rozwiązania technologiczne, biznesowe i środowiskowe.

Biosystem Elektrorecykling OZSEiE jest innowacyjnym przedsiębiorstwem posiadającym wiedzę i ponadprzeciętne doświadczenie oraz własne, nowoczesne zaplecze w postaci linii do przetwarzania elektroodpadów.

 

artykuł sponsorowany