Prosument biznesowy a indywidualny – opłacalność – szkolenie on-line

Prosument biznesowy a indywidualny – opłacalność – szkolenie on-line
Doradca PV

Jak i czy wzrost generacji ze źródeł OZE wpłynie na ceny energii dla prosumentów net-billingowych w 2023 roku? W tym dniu generacja z PV wynosiła pomiędzy godz. 7.00 a 18.00 średnio 5 GW, z lokalną generacją maksymalną o godz. 13.00 na poziomie 6,6 GW przy zapotrzebowaniu na moc w tym dniu średnio dla 11 godzin (okres obliczeń analogiczny do PV) na poziomie 21,1 GW (dane PSE). Analizując to, co może wydarzyć się do lipca 2023 r., można założyć, że moce w PV wzrosną do 15 GW, a zapotrzebowanie na moc spadnie do 21 GW. Generacja średnia wyniesie 7,5 GW i maks. 9,9 GW, dając 47% pokrycia zapotrzebowania godzinowego.

O tym, jak spełnienie się powyższego scenariusza wpłynie na ceny energii na rynku spot TGE ważnym dla prosumentów net-billingowych, będziemy mówić na naszym szkoleniu: Prosument net-billingowy, prosument zbiorowy, prosument wirtualny opłacalność rozwiązań. Szkolenie odbędzie się w dniu 17 października 2022 r. i 1 grudnia 2022 r.

Więcej szczegółów>>

REKLAMA

Wyjaśnimy również, dlaczego 1 lipca 2024 r. jest kluczową datą zarówno dla prosumentów net-billingowych jak i całego rynku energii elektrycznej w Polsce.

Program szkolenia „Prosument net-billingowy, prosument zbiorowy, prosument wirtualny – opłacalność rozwiązań”:

1. Rynek energii elektrycznej w Polsce, Europie i świecie czynniki kształtujące oblicze rynku energii:

– obecne uwarunkowania rynku energii elektrycznej w Polsce;
– czynniki na ryku europejskim i światowym rynku energii wpływające na ceny energii w Polsce;
– planowane zmiany na polskim rynku energii w perspektywie do 2030 r.;
– 1 lipca 2024 r. – początek rewolucji na rynku energii w Polsce czy tylko kolejna zmiana przepisów;
– Towarowa Giełda Energii jako platforma ustalania cen energii czynnej;
– prognoza ścieżki cenowej energii elektrycznej czynnej.

2. Prosument regulacje ogólne:
– prosument net-billingowy, prosument zbiorowy, prosument wirtualny w regulacjach krajowych;
– ustawa OZE, ustawa Prawo Energetyczne, podatek PIT, podatek VAT;
– prosument w regulacjach Unii Europejskiej;
– prosument a umowa z ceną dynamiczną;
– zasady rozliczania ilości energii – idea sumarycznego bilansowania;
– prognoza kosztów energii czynnej ponoszonej przez prosumenta;
– prognoza kosztów zmiennych dystrybucji – opłata jakościowa i sieciowa – prosumenci indywidualni;
– prognoza kosztów zmiennych dystrybucji – opłata jakościowa i sieciowa – prosumenci biznesowi;
– prognoza kosztów opłaty mocowej.

3. Zasady oceny opłacalności projektów inwestycyjnych dla prosumentów:
– elementy analizy finansowej projektów inwestycyjnych;
– okres prognozy w projektach energetycznych;
– prosta gotówkowa stopa zwrotu wskaźnikiem opłacalności projektu prosumenckiego. 

4. Prosument net-billingowy:
– podstawowe zasady bycia prosumentem net-billingowym;
– zasady rozliczania ilości energii – idea sumarycznego bilansowania;
– zasady ustalania ceny sprzedaży energii – miesięczne do 30 czerwca 2024 r.;
– zasady ustalania ceny sprzedaży energii – godzinowe od 1 lipca 2024 r.;
– ponoszenie lub nie poszczególnych opłat dystrybucyjnych;
case study opłacalność formy prosumenta net-billingowego indywidualnego;
case study opłacalność formy prosumenta net-billingowego biznesowego – grupa taryfowa B i C.

5Prosument zbiorowy:
– podstawowe zasady bycia prosumentem zbiorowym;
– umowa pomiędzy prosumentami zbiorowymi;
– rozliczenie energii czynnej – ilościowe i wartościowe;
– ponoszenie lub nie poszczególnych opłat dystrybucyjnych;
 case study opłacalność formy prosumenta zbiorowego indywidualnego.

 6. Prosument wirtualny:
– podstawowe zasady bycia prosumentem wirtualnym – reguła 50 kW mocy;
– rozliczenia energii czynnej – ilościowe i wartościowe;
– ponoszenie lub nie poszczególnych opłat dystrybucyjnych;
– case study opłacalność formy prosumenta wirtualnego indywidualnego
 case study opłacalność formy prosument wirtualnego biznesowego grupa taryfowa B i C.

7. Nowości – podsumowanie i dyskusja:
– partnerski handel energią – nowe rozwiązania, nowe możliwości;
– 
podsumowanie i wnioski;
– wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami szkolenia.

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia!

Program szkolenia: TGE Towarowa Giełda Energii ceny, trendy, prognozy:

1. TGE – płaszczyzna ustalania cen energii elektrycznej i informacji o trendach;
2. RDB – Rynek Dnia Bieżącego – notowania ciągłe – handel międzynarodowy – case-study;
3. RDN – Rynek Dnia Następnego –  Fixing I i Fixing II – elementy wspólne i różnice – zasady ustalania cen energii elektrycznej na podstawie procedur kursu jednolitego;
4. OTF – Rynek Terminowy –  ustalanie cen energii elektrycznej dla dostaw w 2023 r. w kontraktach terminowych – case study – arkusz obliczeniowy dla BASE_Y-23 i PEAK5_Y-23;
5. Prawa majątkowe – zielone, niebieskie i białe certyfikaty i ich wpływ na ceny energii elektrycznej w Polsce – „zielone certyfikaty”;
6. Gwarancje Pochodzenia;
7. Systemy Informacyjne Giełdy – wirtualny spacer po Towarowej Giełdzie Energii;
8. Warsztaty obliczeniowe – określania cen energii elektrycznej oferowanych przez spółki obrotu w 2023 r.;
9. Prognozowanie cen energii na RDN dla 3-5 dniowych horyzontów czasowych – wpływ generacji wiatrowej i PV na ceny energii;
10. Podsumowanie, wnioski i dyskusja.

Więcej informacji>>

Program szkolenia: Fotowoltaika dla firm i magazyny energii:

REKLAMA

1. Prawne aspekty budowy przemysłowych instalacji fotowoltaicznych;
2. Techniczne rozwiązania projektowe dla dachowych przemysłowych instalacji PV;
3. Nakłady CAPEX – całkowite koszty inwestycji, koszty eksploatacyjne – OPEX;
4. Koszty energii czynnej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie – 2023 r. i lata następne;
5. Koszty stałe i zmienne dystrybucji energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie – 2023 i lata następne;
6. Magazyny energii dla firm;
7. Analiza finansowa 1 – Określenie opłacalności instalacji PV – produkcja energii na potrzeby własne o mocy 1 MWp – warsztaty – obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów;
8. Analiza finansowa 2 – PV + magazyn energii – zużycie produkcyjne 3000 MWh w skali roku
 – instalacja PV o mocy 1,0 MWp;
9. Wodór – nowa koncepcja – źródło energii – magazyn energii;
10. Podsumowanie i dyskusja.

Więcej informacji>>

Program szkolenia: Opłacalność farm fotowoltaicznych, ceny w aukcji 2022 a może CPPA:

1. Ceny energii w systemach aukcyjnych i na wolnym rynku – prognozy 2022-2036;
2. Nakłady CAPEX i koszty operacyjne OPEX w naziemnych farmach PV o mocy 1 MWp;
3. Określenie ceny energii w aukcji dla projektów o mocy do 1 MWp – warsztaty – obliczenia na bazie modelu finansowego – symulacje wariantów;
4. Opłacalność projektów PV dla sprzedaży energii w formule CPPA;
5. Opcje hybrydowe – aukcja i spółka obrotu (wolny rynek);
6.  Źródła finansowania farm fotowoltaicznych;
7. Wodór – nowa koncepcja z fotowoltaiką;
8.  Podsumowanie i dyskusja.

Więcej informacji>>

Prowadzący:

Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu finansów firmy i rynku energii, specjalizuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych, wdrażając koncepcje controllingowe w ponad 15 firmach. 

Od ponad 12 lat związany z tematyką fotowoltaiki dedykowanej farmom naziemnym jak i przemysłowym instalacjom dachowym. Przeprowadził ponad 50 studium wykonalności i analiz opłacalności farm fotowoltaicznych. Prowadzi badania w zakresie prognoz popytu i podaży dla rynku energii elektrycznej, LCOE kosztów uśrednionych dla różnych źródeł OZE począwszy od PV przez ogniwa wodorowe po magazyny energii. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii. Zajmuje się modelowaniem sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych w zakresie systemu aukcyjnego, sprzedaży na wolnym rynku czy w formule CPPA.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej, m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Opcje promocyjne!

1) Uczestnicy wpłacający 100% kwoty inwestycji na 5 dni przed szkoleniem otrzymają 5% rabatu

2) Dla 2 osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5% rabatu – możliwość sumowania rabatu do 8%

Zgłoszenia i zapytania należy kierować na adres:

mail: biuro@finansetf.pl

tel. (48) 601-518-079

www.doradcapv.pl 

 

artykuł sponsorowany