Jak wyliczyć rentowność farmy fotowoltaicznej? Kalkulator Farmy.pl

Jak wyliczyć rentowność farmy fotowoltaicznej? Kalkulator Farmy.pl

Rentowność farmy fotowoltaicznej uzależniona jest od wielu kwestii. Jak ją wyliczyć? W jaki sposób można zainwestować w farmę fotowoltaiczną? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Jak wyliczyć rentowność farmy fotowoltaicznej?

Chcąc wyliczyć rentowność farmy fotowoltaicznej, należy zestawić ze sobą jej koszty (zarówno budowy, jak i eksploatacji) oraz przychody uzyskiwane ze sprzedaży produkowanego prądu. Jeżeli chodzi o koszty, to warto mieć świadomość, że są one uzależnione nie tylko od kosztu zakupu komponentów (np. paneli fotowoltaicznych), ale również kosztów kapitału zewnętrznego, który został pozyskany na sfinansowanie inwestycji.

REKLAMA

Obliczenia w tym zakresie można przeprowadzić korzystając z kalkulatora dostępnego na farmy.pl. Przychody, jakie będzie generowała farma słoneczna, są natomiast uzależnione m.in. od sposobu ustawienia paneli i nasłonecznienia. Ważną kwestią jest także wydajność paneli, która z każdym rokiem będzie nieznacznie spadać.

Jak policzyć rentowność farmy fotowoltaicznej? Od rocznych przychodów uzyskanych ze sprzedaży wyprodukowanego prądu należy odjąć wszystkie koszty związane z eksploatacją elektrowni. Uzyskany w ten sposób wynik będzie stanowił roczny zarobek farmy. Następnie należy odnieść go do kosztu budowy lub zakupu farmy, co pozwoli określić nie tylko rentowność inwestycji, ale także oszacować okres zwrotu.

Kamil Zimka, wiceprezes zarządu w Solarius Technology sp. z o.o.

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną na czym to polega?

Na czym polega inwestycja w farmę fotowoltaiczną? Otóż, założeniem jest w tym przypadku czerpanie zysków ze sprzedaży produkowanej energii elektrycznej. W tym miejscu warto podkreślić, że inwestor nie musi budować instalacji fotowoltaicznej, ponieważ może zakupić gotową farmę.

Wsparcie w tym zakresie można uzyskać na farmy.pl, czyli eksperckim portalu zajmującym się obrotem projektami fotowoltaicznymi. Jest to korzystne zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego, ponieważ pozwala wyeliminować z transakcji licznych pośredników, którzy nie tylko pobierają prowizje, ale często są również niekompetentni.

Co więcej, każdy projekt jest weryfikowany nie tylko pod kątem jakościowym, ale również formalnym zanim zostanie zaoferowany w sprzedaży. Daje to inwestorowi pewność, że farma jest odpowiednio zaprojektowana oraz nie posiada żadnych wad ukrytych. Korzystne z pewnością jest również to, że transakcja zawierana jest na warunkach korzystnych zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego, ponieważ odbywa się w oparciu o ceny rynkowe oraz według wcześniej ustalonego ustandaryzowanego klucza.

REKLAMA

Rentowność farmy fotowoltaicznej  jaki jest próg wejścia w inwestycję?

Jednym z aspektów wpływających na rentowność formy fotowoltaicznej jest koszt związany z jej zakupem lub budową. W związku z tym warto mieć świadomość, że próg wejścia w tego typu inwestycję jest wysoki, ponieważ może wynosić od 3 do 4 mln złotych w przeliczeniu na 1 MW. Co więcej, dynamiczna sytuacja na rynku powoduje, że ceny mogą w tym przypadku bardzo szybko się zmieniać.

Należy jednak mieć świadomość, że znacznie istotniejsza w kontekście rentowności jest wydajność instalacji oraz oczekiwana cena hurtowa energii, co przekłada się na wysokość uzyskiwanych przychodów. Te z kolei wpływają na okres zwrotu z inwestycji, który przy założeniu obecnych cen może zamknąć się nawet w około 5 latach.

Damian Wolanin, CEO farmy.pl

Jak sfinansować zakup farmy fotowoltaicznej?

Zakup farmy fotowoltaicznej może zostać sfinansowany nie tylko z własnych środków, ale również poprzez pozyskanie kapitału zewnętrznego. Warto bowiem mieć świadomość, że sektor OZE jest obecnie jedną z najchętniej kredytowanych branż. Co więcej, banki widzą w niej tak duży potencjał, iż nie decydują się na ograniczenie akcji kredytowej w związku z rosnącymi stopami procentowymi czy zapowiadaną recesją.

W efekcie inwestor może ubiegać się o kredyt na zakup farmy fotowoltaicznej, korzystając z niezbyt dużych wymagań formalnych czy stosunkowo niskiego wkładu własnego (maksymalnie 30-40% wartości instalacji).

Podsumowując, należy stwierdzić, że wyliczenie rentowności farmy fotowoltaicznej pozwala podjąć decyzję o jej zakupie. Obliczenia w tym zakresie można przeprowadzić korzystając z kalkulatora dostępnego na farmy.pl.

 

artykuł sponsorowany