RWE przetestuje trzy systemy dla agrofotowoltaiki

RWE przetestuje trzy systemy dla agrofotowoltaiki
Katja Wünschel. Fot. RWE Renewables

Na zrekultywowanym terenie kopalni Garzweiler powstać ma instalacja agrofotowoltaiczna umożliwiająca połączenie produkcji energii ze słońca z uprawą roślin. Będzie to wspólny projekt demonstracyjny RWE i jednego z największych ośrodków naukowo-badawczych w Europie – Forschungszentrum Jülich.

Budowa systemu agroPV w reńskim zagłębiu węgla brunatnego ma się rozpocząć w połowie 2023 roku. Celem projektu jest pokazanie, że na tym samym terenie można skutecznie wytwarzać energię elektryczną i uprawiać ziemię. RWE i Forschungszentrum Jülich zamierzają to zademonstrować, wykorzystując około 7 ha zrekultywowanych gruntów na obrzeżach kopalni Garzweiler w Jackerath w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Planowanemu wytwarzaniu energii z fotowoltaiki w ramach projektu towarzyszyć ma równoległe prowadzenie działalności rolniczej i ogrodniczej.

REKLAMA

Oprócz szybszej ekspansji energetyki wiatrowej transformacja energetyczna w Niemczech wymaga również użytkowych elektrowni słonecznych. RWE ma w tym swój udział – w ciągu tej dekady zainwestujemy w Niemczech do 15 mld euro brutto w naszą zieloną działalność podstawową i zrealizujemy każdy możliwy projekt z zakresu odnawialnych źródeł energii – deklaruje Katja Wünschel, prezes zarządu Onshore Wind and Solar Europe & Australia w RWE Renewables.

Ponieważ ziemia jest zasobem deficytowym, chcemy wykorzystać ten innowacyjny projekt demonstracyjny, aby pokazać, jak rolnictwo i energia słoneczna idą w parze – wyjaśnia Wünschel.

Trzy rozwiązania techniczne

W projekcie demonstracyjnym w Jackerath mają być zastosowane trzy różne rozwiązania techniczne z obszaru agrofotowoltaiki.

Pierwszy system wykorzystuje konstrukcję pionową, pozostawiając pomiędzy rzędami modułów PV wystarczająco dużo miejsca na poruszanie się maszyn żniwnych.

W drugim systemie moduły również są instalowane w rzędach, ale montowane poziomo i wyposażone w systemy nadążne, stale „podążające za słońcem” w ciągu dnia. Powinno to zoptymalizować wydajność energetyczną.

W trzecim systemie moduły fotowoltaiczne są umieszczone na wysokiej podbudowie przypominającej pergolę, a pod nimi uprawiane są rośliny, takie jak maliny czy borówki.

Instalacja demonstracyjna będzie miała moc szczytową około 3 MW (ponad 2 MWac).

Agrofotowoltaika - systemy demonstracyjne

REKLAMA

Systemy demonstracyjne zaplanowane przez RWE i Forschungszentrum Jülic. Źródło: RWE

Profesor Ulrich Schurr, kierownik działu nauk o roślinach w Forschungszentrum Jülich, podkreśla wysoką jakość ziemi uprawnej w reńskim okręgu wydobycia węgla brunatnego. – Łączne wykorzystanie ziemi pod elektrownie fotowoltaiczne i rolnictwo to prawdziwa opcja na przyszłość w naszym regionie. Podwójne wykorzystanie gruntów mogłoby umożliwić rolnikom zmniejszenie skutków zmian klimatycznych, poprawę plonów dzięki uprawom o wyższej wartości i jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej – mówi.

Forschungszentrum Jülich już zbudowało pierwszą – mniejszą niż planowana we współpracy z RWE – instalację agrofotowoltaiczną w Morschenich-Alt, w ramach inicjatywy BioökonomieREVIER. – Większy projekt demonstracyjny z RWE w Jackerath daje nam teraz możliwość porównania kolejnych rozwiązań technicznych i zbadania zachowań wzrostowych różnych roślin w rzeczywistych warunkach. Dzięki temu będziemy mogli przenieść zdobyte już spostrzeżenia na głębszy poziom – podkreśla profesor Schurr.

Agrofotowoltaika w Niemczech

Jak podkreśla RWE, osiągnięcie celów klimatycznych przez Niemcy wymaga udostępnienia terenów pod rozbudowę energetyki słonecznej i wykorzystania innowacyjnych technologii. Duży potencjał rozwoju ma agrofotowoltaika – według instytutu Fraunhofer ISE jej potencjał techniczny sięga w Niemczech 2900 GWp.

Istotą agroPV jest jednoczesne wykorzystanie terenu do produkcji energii elektrycznej i produkcji żywności lub hodowli zwierząt, pozwalające na czerpanie korzyści z synergii pomiędzy tymi obszarami. Moduły słoneczne mogą chronić uprawy przed nadmiernym nasłonecznieniem lub gradobiciem, co pozwala nawet na zwiększenie plonów. Niektóre instalacje umożliwiają też zbieranie wody deszczowej z modułów PV i wykorzystywanie jej do nawadniania.

Aby w pełni wykorzystać potencjał oferowany przez Agri-PV, musimy najpierw wyjaśnić kilka podstawowych kwestii, zwłaszcza dotyczących odpowiednich upraw, optymalnej konstrukcji systemu PV oraz najlepszych koncepcji współpracy z rolnikami. To są istotne obszary, którym chcemy się przyjrzeć w naszym projekcie demonstracyjnym – mówi Katja Wünschel.

– Musimy również upewnić się, że istnieją odpowiednie ramy regulacyjne. Na przykład dedykowany segment przetargowy w ramach niemieckiej ustawy o odnawialnych źródłach energii byłby pomocny w doprowadzeniu innowacyjnych technologii, takich jak Agri-PV, do pełnej dojrzałości rynkowej, tak aby technologia ta mogła w pełni przyczynić się do transformacji energetycznej w Niemczech – dodaje przedstawicielka RWE Renewables.

Projekt badawczy RWE jest finansowany przez kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia w ramach programu progres.nrw.

Barbara Blaczkowska

barbara.blaczkowska@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.