Farma fotowoltaiczna w gm. Piekoszów bez konieczności wykonania oceny oddziaływania na środowisko

{więcej}

 

W dotychczasowej praktyce stosowanej przez gminy i Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w zakresie wydawania pozwoleń środowiskowych dla farm fotowoltaicznych zleca się przeprowdzenie oceny oddziaływania na środowisko, czemu niekiedy towarzyszy konieczność wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Inaczej jest w gminie Piekoszów znajdującej się w województwie świętokrzyskim. 

REKLAMA
REKLAMA

Tamtejszy wójt wydał niedawno obwieszczenie, w którym oświadcza, że 

 

http://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252F2013_09_30_postepowanie_srodowiskowe_farmy_fotowoltaicznej.pdf