Kolejne dotacje na fotowoltaikę na Podlasiu. Kto je otrzyma?

Kolejne dotacje na fotowoltaikę na Podlasiu. Kto je otrzyma?
RWE press

Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował o dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego kolejnych projektów zakładających wykorzystanie energii odnawialnej na własne potrzeby, które znalazły się wcześniej na liście rezerwowej. Dzięki temu liczba beneficjentów w konkursie 5.2 w ramach podlaskiego RPO wzrosła do 30. 

To efekt ostatniego konkursu w ramach Działania 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego (Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska), ogłoszonego pod koniec ubiegłego roku. Warunkiem jest wykorzystanie wytworzonej energii z odnawialnych źródeł tylko na własne potrzeby. Na początku maja Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie 27 takim projektom, teraz unijne dotacje otrzymały trzy kolejne, które wcześniej znalazły się na liście rezerwowej. 

Dzięki dotacjom zieloną energię będzie produkować Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, która otrzymała dotację w wysokości 215,3 tys. zł przy wartości inwestycji 253,3 tys. zł. Unijne dofinansowanie na fotowoltaikę otrzyma też Gmina Zambrów, która zainstaluje systemy fotowoltaiczne na szkołach. W tym wypadku wartość dotacji to ponad 914 tys. zł przy całkowitej wartości projektu ponad 1,07 mln zł. Unijną dotację w wysokości ponad 297 tys. zł na instalacje fotowoltaiczne otrzyma też Nadleśnictwo Czarna Białostocka. Wartość tych inwestycji to ponad 839 tys. zł. 

REKLAMA

Ponadto projekt powiatu wysokomazowieckiego otrzyma dofinansowanie do pełnej wnioskowanej wysokości, tj. 3,3 mln zł (wcześniej uzyskał 1 mln zł). Dzięki temu instalacje do produkcji zielonej energii powstaną w zarządzanych przez powiat jednostkach oświatowych. 

REKLAMA

Przyznanie dotacji dla tych inwestycji stało się możliwe dzięki oszczędnościom w realizacji RPO dla Podlasia na lata 2007-2013. Władze woj. podlaskiego informują ponadto, że na liście rezerwowej znajduje się jeszcze 25 projektów, które przeszły ocenę merytoryczną w konkursie 5.2. Jeśli pojawią się kolejne oszczędności, one również uzyskają wsparcie.

Lista podstawowa 5.2 [PDF]

Lista rezerwowa – beneficjenci 5.2 [PDF]

Lista rezerwowa – beneficjenci 5.2 cd [PDF]

gramwzielone.pl