Na dachu szpitala w Gorlicach powstanie duża instalacja fotowoltaiczna

Na dachu szpitala w Gorlicach powstanie duża instalacja fotowoltaiczna
SolarWorld press

Na dachu szpitala w położonych w woj. małopolskim Gorlicach powstanie dachowa instalacja fotowoltaiczna. Projekt otrzymał unijne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. małopolskiego. 

Instalację fotowoltaiczną zbuduje Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach. Projekt zakłada montaż 560 modułów fotowoltaicznych. 

Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. małopolskiego – Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 „Poprawa jakości powietrza i zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”.

REKLAMA

Wartość projektu „Ochrona powietrza atmosferycznego przez montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku Szpitala Specjalistycznego im. Klimontowicza w Gorlicach” to 2,399 mln zł, a wartość przyznanego dofinansowania z UE wynosi 1,59 mln zł. 

REKLAMA

Inwestor rozpoczął już postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji.

Oferty w przetargu na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu szpitala w Gorlicach można składać do 3 lipca br. Kwota wadium to 2 tys. zł. Od potencjalnych wykonawców wymagane jest m.in. wykonanie minimum 2 instalacji fotowoltaicznych o mocy 100 kW każda, w okresie ostatnich 5 lat. 

Pełna lista beneficjentów konkursu w ramach RPO dla Małopolski mającego na celu dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych dostępna jest na Gramwzielone.pl w artykule: Małopolskie: dotacje unijne na budowę farm fotowoltaicznych.

gramwzielone.pl