1 MW za 4,89 mln zł. W woj. lubuskim powstanie kolejna farma PV

1 MW za 4,89 mln zł. W woj. lubuskim powstanie kolejna farma PV
Q Cells press

W Stanowicach, w gminie Bogdaniec, powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 1 MWp. Farma fotowoltaiczna w Stanowicach będzie drugą inwestycją tego typu, która powstanie w woj. lubuskim. 

Inwestor – Centrum Spalania Biomasy Sp. z .o.o. ze Stanowic – wybrał wykonawcę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp. Kontrakt na jej wykonanie w formule „zaprojektuj i zbuduj” otrzymała płocka firma Opeus, dla której w tym roku jest to już kolejny zwycięski przetarg dotyczący budowy naziemnej farmy fotowoltaicznej. 

Opeus wykona też naziemne instalacje fotowoltaiczne o mocy 1,95 MWp, które powstaną w miejscowościach Żelewo i Nieznań, na gruntach należących do szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Całkowity koszt tych inwestycji wyniesie 9 mln zł, z czego prawie 4 mln szczecińska spółka pozyskała w formie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

REKLAMA

Budowa farmy fotowoltaicznej w Stanowicach jest współfinansowana z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20072013, Priorytet III, Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działania 3.2, Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

REKLAMA

Początkowo inwestor – firma Centrum Spalania Biomasy – zakładał, że koszt budowy farmy fotowoltaicznej w Stanowicach wyniesie 6,225 mln zł netto. Tymczasem wartość zwycięskiej oferty złożonej przez Opeus wynosi netto 4,89 mln zł. 

Farma fotowoltaiczna w gminie Bogdaniec będzie kolejną tego typu inwestycją w woj. lubuskim. W ubiegłym miesiącu zakończyła się budowa pierwszej naziemnej instalacji fotowoltaicznej w tym regionie. Farma fotowoltaiczna o mocy 1,5 MWp, która powstała w Gubinie, jest obecnie największą inwestycją tego rodzaju zrealizowaną do tej pory w naszym kraju.

Czytaj więcej o budowie farmy fotowoltaicznej w Gubinie w artykule: REMOR SOLAR zrealizował budowę największej farmy fotowoltaicznej w Polsce.

gramwzielone.pl