Politechnika Gdańska buduje instalację fotowoltaiczną

Politechnika Gdańska buduje instalację fotowoltaiczną
EnergieAgentur.NRW, flickr cc

Politechnika Gdańska zbuduje na dachu jednego ze swoich budynków mikroinstalację fotowoltaiczną. Uczelnia szuka jej wykonawcy. 

Politechnika Gdańska ogłosiła przetarg na wykonawcę mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 33 kW, która powstanie na dachu budynku Laboratorium LINTE^2 przy ulicy Sobieskiego 5 w Gdańsku. 

Zamówienie obejmuje: 

REKLAMA

a) wykonanie konstrukcji nośnej dla paneli fotowoltaicznych,
b) wykonanie rozbudowy istniejącej instalacji odgromowej,
c) dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych,
d) przyłączenie zamontowanych paneli fotowoltaicznych do instalacji elektrycznej Laboratorium,
e) dostawę i montaż czujników meteorologicznych,
f) dostawę i montaż jednostek klimatyzacyjnych w pomieszczeniu falowników i pomieszczeniach sąsiednich,
g) przyłączenie elektrowni słonecznej do systemu sterowania i komunikacji Laboratorium,
h) uruchomienie elektrowni słonecznej i wszystkich dostarczonych urządzeń,
i) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
j) wykonanie oznakowania promocyjnego projektu.

REKLAMA

Termin składania ofert mija 25 sierpnia. br. Wadium wynosi 12 tys. zł. 

Na realizację instalacji fotowoltaicznej wyłoniony w przetargu wykonawca będzie mieć 60 dni liczonych od dnia przyznania zamówienia. 

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej oferty wybranej.

gramwzielone.pl