W 5 lat ceny paneli PV spadły o 80%. W którym miejscu jest dzięki temu fotowoltaika?

W 5 lat ceny paneli PV spadły o 80%. W którym miejscu jest dzięki temu fotowoltaika?
Suntech press

W swoim najnowszym raporcie Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency – IRENA) podsumowuje ostatnie lata rozwoju branży fotowoltaicznej. 

Dyrektor generalny IRENA Adnan Z. Amin porównuje spadek kosztów technologii fotowoltaicznych, który odnotowano w latach 2009-2013 do spadku kosztów w branży IT, informując, że od 2008 r. ceny paneli fotowoltaicznych spadły aż o 80% i że w dalszym ciągu przewiduje się utrzymanie trendu spadkowego. 

IRENA informuje też, że w związku ze spadkiem cen paneli fotowoltaicznych w ubiegłym roku odnotowano powstanie grid-parity, czyli zrównanie się kosztów produkcji energii z PV z kosztem energii z sieci m.in. we Włoszech, w Niemczech, Hiszpanii, a wkrótce grid parity zostanie osiągnięte także m.in. we Francji i w Meksyku. 

REKLAMA

IRENA podkreśla przy tym, że w Niemczech koszt domowych instalacji fotowoltaicznych spadł w latach 2009-2013 o 53%. 

Spadek kosztów instalacji systemów fotowoltaicznych (domowych i przemysłowych) w Niemczech i w USA w latach 2010-2014. Źródło: IRENA

Według IRENA, aktualnie koszt produkcji energii z PV w ujęciu LCOE (levelized cost of energy) przy koszcie kapitału na poziomie 10% spadł w skrajnych przypadkach do poziomu 0,11$/kWh, a przeważnie mieści się w przedziale od 0,15$ do 0,35$ na kWh – w zależności od szerokości geograficznej. 

REKLAMA

Porównanie kosztów produkcji energii w różnych źródłach OZE (w ujęciu LCOE, dane z 2011 r.). Źródło: IRENA

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej odnotowuje też, że dzięki spadkowi kosztów pojawiają się pierwsze inwestycje w PV, z których energia ma być sprzedawana wyłącznie na zasadach rynkowych. Przykładem jest budowa 70-megawatowej farmy fotowoltaicznej w Chile, której operator będzie sprzedawać energię na rynku spotowym, konkurując na równych zasadach z energią produkowaną przez tradycyjne elektrownie. 

IRENA zauważa ponadto, że w ubiegłym roku branża fotowoltaiczna wyprzedziła po raz pierwszy branżę wiatrową pod względem nowego zainstalowanego potencjału. 

Fotowoltaika zdominowała globalną branżę OZE pod względem liczby miejsc pracy. IRENA informuje, że w 2013 r. na całym świecie branża zielonej energii zatrudniała w sumie ok. 6,5 mln osób. Z tej liczby 2,2 mln przypadło na miejsca pracy w sektorze PV.

Zatrudnienie w globalnej branży OZE z podziałem na poszczególne technologie (dane z 2013 r.). Źródło: IRENA

Pełna wersja raportu IRENA pt. Rethink Energy 2014 [PDF]

gramwzielone.pl