Gmina Ustka szuka wykonawcy instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kW

Gmina Ustka szuka wykonawcy instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kW
Conergy press

Urząd gminy w Ustce szuka wykonawcy instalacji fotowoltaicznej w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie gminnej oczyszczalni ścieków. 

Od potencjalnego wykonawcy wymaga się, aby wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, w zakresie zaprojektuj i wybuduj, budowy systemu o minimalnej łącznej mocy elektrycznej zainstalowanego źródła fotowoltaicznego 150 kWp.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oś Priorytetowa 1, Działania 1.1. finansowanego z Funduszu Spójności.

REKLAMA
REKLAMA

Instalacja fotowoltaiczna będzie realizowana w ramach projektu „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka”, którego wartość wynosi ponad 30,5 mln zł, przy czym wartość unijnego dofinansowania to ponad 14,4 mln zł. 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym mija 30 września br. 

gramwzielone.pl