Najważniejsze trendy na rynku fotowoltaicznym w 2015 r.

Najważniejsze trendy na rynku fotowoltaicznym w 2015 r.
Foto. Ikhwan Zailani, flickr cc

Specjalizująca się w analizach globalnego rynku fotowoltaicznego firma konsultingowa IHS przedstawiła 10 najważniejszych jej zdaniem trendów, które będą mieć miejsce w globalnej branży PV w 2015 r. 

Wśród najważniejszych prognoz w globalnej branży PV w 2015 r. IHS wymienia:

1.

REKLAMA

Dalsze ożywienie w sektorze. IHS szacuje, że w tym roku globalny potencjał PV urośnie o 53-57 GW, co było by wynikiem lepszym o 16- 25% w stosunku do wolumenu instalacji w 2014 r. Najważniejszymi rynkami PV będą Chiny, Japonia i USA, natomiast największy wzrost potencjału PV zanotują kolejno Chiny, USA i Indie.

2.

Rozwój skoncentrowanej fotowoltaiki (CPV). Według IHS, w tym roku globalny potencjał elektrowni wykorzystujących technologię CPV wzrośnie o 37% do poziomu 250 MW. IHS prognozuje, że do 2020 r. CPV będzie rozwijać się w dwucyfrowym tempie.

3.

Rozwój rozproszonej fotowoltaiki (Distributed PV – DPV) w Chinach będzie wolniejszy niż zakładano. IHS szacuje, że w tym roku w Państwie Środka powstanie 4,7 GW instalacji fotowoltaicznych DPV, czyli o około 20% więcej niż w 2014 r.

4.

Potroi się globalny wolumen on-gridowych instalacji fotowoltaicznych zintegrowanych z magazynami energii, osiągając na koniec roku 775 MW.

5.

REKLAMA

Rosnące znaczenie rynków rozwijających się. IHS wskazuje na RPA i Chile, których zainstalowany potencjał PV powinien urosnąć w tym roku przekroczyć 1 GW. IHS wskazuje w tym punkcie także Jordanię, Filipiny i Honduras. Dodaje, że dalej niepewna sytuacja dla inwestorów panuje na największych rynkach wschodzących – w Brazylii, Turcji czy Meksyku.

6.

Większy udział technologii monokrystalicznej dzięki rosnącemu znaczeniu dachowych systemów fotowoltaicznych. IHS zapewnia, że o ile panele monokrystaliczne nie zagrożą dominacji paneli polikrystalicznych, o tyle ich udział w rynku będzie rósł. IHS prognozuje, że udział technologii monokrystalicznej w produkcji ogniw PV wzrośnie w tym roku z 24% do 27%.

7.

Udział mniejszych systemów fotowoltaicznych o mocy do 100 kW w tegorocznym wolumenie instalacji PV wzrośnie do 30% – z 13,2 GW zamontowanych w ubiegłym roku do 15,7 GW w tym roku. Największym rynkiem DPV będzie Japonia, która ma odpowiadać za 70% globalnego wolumenu instalacji. Znaczenie będą mieć też Chiny i USA, gdzie liczba nowych rozproszonych systemów PV ma w tym roku wzrosnąć o 2,2 GW dzięki zastosowaniu net-meteringu, a także dzięki rozwojowi biznesu małych instalacji PV w modelu tzw. third party ownership.

8.

Stagnacja na europejskim rynku deweloperów i wykonawców dużych naziemnych farm fotowoltaicznych, co ma wynikać z zatrzymania się rozwoju rynku naziemnych farm PV w Wielkiej Brytanii. W kwietniu br. brytyjski rząd wstrzyma bowiem dla tego rodzaju inwestycji wsparcie w postaci zielonych certyfikatów, a kolejne projekty naziemnych farm PV będą musiały konkurować o wsparcie w ramach mniej korzystnego dla nich systemu aukcji. W innych krajach UE duże farmy fotowoltaiczne są już budowane raczej sporadycznie.

9.

Rosnące znaczenie inwerterów trójfazowych, których udział w sprzedaży inwerterów na świecie ma w tym roku zwiększyć się do 1/3, osiągając wolumen 15 GW warty 2,2 mld dolarów, z czego na rynek japoński i chiński ma przypadać w sumie 7,6 GW.

10.

Globalnym liderem w wykorzystaniu energii z PV w tym roku będzie – według IHS – Kalifornia, która wyprzedzi w tym względzie Włochy i Niemcy. Udział PV w miksie energetycznym naszych zachodnich sąsiadów w 2014 r. wzrósł do 5,8%. W 2015 r. udział fotowoltaiki w miksie energetycznym Kalifornii ma natomiast osiągnąć 10%. 

gramwzielone.pl