EU ProSun oskarża Chińczyków o łamanie zasad importu paneli PV

EU ProSun oskarża Chińczyków o łamanie zasad importu paneli PV
Suntech press

Organizacja EU ProSun skupiającą cześć europejskiej branży fotowoltaicznej opowiadającej się za restrykcjami w imporcie chińskich paneli fotowoltaicznych do Unii Europejskiej poinformowała, że przedstawi Komisji Europejskiej nowe dowody, które mają skłonić KE do utrzymania ograniczeń w imporcie paneli PV z Chin. Obecne unijne regulacje w tym zakresie wygasają z końcem tego roku. 

Wczoraj EU ProSun oskarżył chińskich producentów o niezgodne z prawem UE unikanie restrykcji handlowych w imporcie paneli fotowoltaicznych do Europy.

Warunki ugody ws. prowadzonego przez Komisję Europejską dochodzenia antydumpingowego zawartej z Chińczykami w 2013 r. zakładały zwolnienie z karnych ceł importowych paneli PV, których cena nie jest niższa niż 0,56 €/W i które nie przekraczają łącznego wolumenu importu określonego na 7 GW. Ostatnio Komisja Europejska zwiększyła ponownie do 0,56 €/W minimalną cenę na import chińskich modułów do UE, którą obniżono w międzyczasie do 0,53 €/W. Minimalną ceną jest też objęty import chińskich ogniw fotowoltaicznych, w przypadku których wynosi ona 0,28 €/W.

REKLAMA

W tym tygodniu za zniesieniem restrykcji dla chińskich producentów opowiedziała się EPIA (European Photovoltaic Industry Association) – największa europejska organizacja skupiająca branżę fotowoltaiczną. Zdaniem EPIA zniesienie ceł przyczyni się do rozwoju rynku fotowoltaicznego w Europie, a europejscy konsumenci będą mogli kupować jakościowe produkty w możliwie najlepszych cenach.

Po komunikacie EPIA swoje stanowisko w tej sprawie wystosował EU ProSun.

Europejskie firmy oskarżają chiński przemysł solarny o unikanie kosztów podatkowych wartych setki milionów euro związanych z cłami importowymi. Ogniwa i moduły fotowoltaiczne są transportowane do krajów trzecich i stamtąd importuje się je do krajów UE, aby uniknąć ceł – argumentuje EU ProSun i dodaje, że do Komisji Europejskiej zostało wystosowane zapytanie o uruchomienie stosownego dochodzenia w zakresie importu paneli fotowoltaicznych z Tajwanu i Malezji. Zdaniem EU ProSun, tamtejsi producenci nie są w stanie udowodnić, że moduły fotowoltaiczne importowane stamtąd do Europy zostały wyprodukowane w tych krajach.

W marcu br. dochodzenie w sprawie domniemanego importu chińskich paneli fotowoltaicznych za pośrednictwem krajów trzecich rozpoczęły władze celne Holandii. Jeśli zostanie stwierdzone naruszenie prawa, importerzy będą musieli zapłacić zaległe cła w wysokości ok. 65%. Wartość ewentualnych strat z powodu ochodzenia ceł wyceniono na 1,2 mln euro. Podobne dochodzenie mają też prowadzić Niemcy. 

REKLAMA

EU ProSun ocenia, że w przypadku 30% importu chińskich modułów fotowoltaicznych do UE obchodzi się w ten sposób unijne regulacje importowe, a także zwraca uwagę, że chińscy producenci obchodzą wprowadzoną przez Komisję Europejską minimalną cenę importu poprzez refundację kosztów ponoszonych przez importerów.

Ta cena jest tylko na papierze. W zamian płatności są refundowane, w efekcie czego rzeczywista cena jest niższa od minimalnej ceny importowej, co ma negatywny wpływ na konkurencję – ocenia EU ProSun. 

Wcześniej Komisja Europejska wykluczyła z zasady minimalnej ceny na import modułów fotowoltaicznych z Chin trzech czołowych producentów z tego kraju, co oznacza, że ich import musi podlegać wysokim cłom antysubsydyjnym i antydumpingowym, które zostały przyjęte w 2013 r.

EU ProSun powołuje się przy tym na opinię kancelarii Rödl & Partner, której zdaniem w przypadku podawania nieprawidłowych informacji na deklaracjach celnych istnieje groźba zapłaty zaległych ceł, przejęcia towaru, w tym nawet już zamontowanych paneli fotowoltaicznych.

Zdaniem EU ProSun powyższe działania chińskich firm powinny skłonić Komisję Europejską do przedłużenia restrykcji handlowych na import ogniw i modułów fotowoltaicznych z Chin, które zostały wprowadzone przez KE na razie do końca tego roku. Wiadomo, że EU ProSun będzie zabiegać o przedłużenie ceł po roku 2015 r.

EU ProSun odpowiada jednocześnie na argumenty przeciwników ceł, zgodnie z którymi restrykcje handlowe mają utrudniać rozwój rynku fotowoltaicznego w Europie, podając przykład Stanów Zjednoczonych, które wprowadziły wysokie cła importowe na chińskie panele, a mimo to amerykański rynek fotowoltaiczny wszedł w fazę szybkiego rozwoju. 

gramwzielone.pl