Kolejny chiński producent poza ulgami na import do UE

Kolejny chiński producent poza ulgami na import do UE
Fot. Znshine Solar

Komisja Europejska wykluczyła w ubiegłym miesiacu z porozumienia cenowego w zakresie importu chińskich ogniw i modułów fotowoltaicznych do Unii Europejskiej trzech producentów z Chin. Teraz Bruksela rekomenduje podobną decyzję w przypadku kolejnego chińskiego producenta modułów PV.

W ubiegłym miesiącu trzech chińskich producentów paneli fotowoltaicznych Canadian Solar, ReneSola i ET Solar zostało oficjalnie usuniętych z listy podmiotów korzystających z porozumienia cenowego, dzięki któremu ich import na teren Wspólnoty nie był objęty wysokim, karnymi cłami tak jak w przypadku paneli chińskich producentów, których nie uwzględniono w porozumieniu cenowym zawartym dwa lata temu między Brukselą i Pekinem.

Restrykcje w imporcie chińskich paneli PV na teren Unii Europejskiej obowiązują od 2013 r., kiedy w wyniku dochodzenia prowadzonego przez KE zawarto porozumienie cenowe z rządem Chin zmierzające do złagodzenia planowanych wstępnie wysokich ceł antydumpingowych i antysubsydyjnych.

REKLAMA

Warunki ugody zawartej z Chińczykami w 2013 r. zakładały zwolnienie z karnych ceł importowych paneli, których cena nie jest niższa niż 0,56 €/W i które nie przekraczają łącznego wolumenu importu określonego na 7 GW/rok. Poziomy te są okresowo rewidowane na podstawie danych z rynku, które opracowują firmy pvXchange i Bloomberg New Energy Finance.

Panele chińskich producentów, których nie obejmuje porozumienie cenowe w zakresie importu paneli PV do UE, w przypadku importu na teren Wspólnoty są objęte wysokimi cłami antysubsydyjnymi i antydumpingowymi. Przeciętna wysokość ceł na import chińskich paneli fotowoltaicznych do UE, które nie są objęte porozumieniem cenowym, wynosi 47,6%. 

W marcu br. Komisja Europejska zaproponowała usunięcie trzech chińskich producentów z warunków ugody zawartej między Brukselą i Pekinem w 2013 r., która była efektem prowadzonego wcześniej przez KE dochodzenia mającego wyjaśnić, czy w przypadku chińskich ogniw i paneli fotowoltaicznych importowanych do Europy jest stosowany dumping cenowy. Po tej informacji ReneSola zapowiedziała, że sama zrezygnuje z ulg w restrykcjach celnych UE.

REKLAMA

W ubiegłym miesiącu KE oficjalnie wykluczyła trzech wspomnianych producentów paneli PV z porozumienia cenowego, a teraz rekomenduje podobną decyzję w przypadku kolejnego chińskiego producenta Znshine Solar.

Urzędnicy Komisji Europejskiej badając import modułów marki Zhshine ocenili, że odbywał się on niezgodnie z zadami ustanowionymi w 2013 r., a chiński producent obchodził wprowadzone restrykcje handlowe wysyłając swoje moduły do Europy za pośrednictwem krajów trzecich, podczas gdy w rzeczywistości powstawały one w Chinach i powinny podlegać zasadom importu modułów made in China, które ustanowiła Komisja Europejska. 

PV Magazine zwraca uwagę, że od pewnego czasu Znshine promował produkcję swoich modułów w fabryce w Japonii. Komisja Europejska nie podaje jednak, czy moduły, których import zakwestionowano, były sprowadzane do Unii Europejskiej jako moduły wyprodukowane właśnie w tym kraju.

Dodatkowo urzędnicy KE zwrócili uwagę na błędy w fakturowaniu, które zdaniem producenta wynikały „z technicznych błędów popełnionych przez niedoświadczony personel” (cyt. za PV Magazine).

Znshine i chińskie władze mają jeszcze okazję do wypowiedzenia się w tej sprawie. Jeśli jednak ich tłumaczenia nie przekonają Brukseli, wówczas Znshine zostanie usunięty z porozumienia cenowego. 

gramwzielone.pl