Śląskie gminy z dotacjami na mikroinstalacje OZE

Śląskie gminy z dotacjami na mikroinstalacje OZE
SolarWorld press

Trzy gminy podpisały dzisiaj w śląskim Urzędzie Marszałkowskim umowy na dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji OZE. W sumie wartość zgłoszonych przez nie projektów wynosi około 3 mln zł. 

Urząd Marszałkowski woj. śląskiego podaje, że gminy Radziechowy-Wieprz, Koziegłowy oraz Dąbrowa Zielona podpisały dzisiaj umowy na dofinansowanie do inwestycji w domowe mikroinstalacje OZE realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zasady ostatniego konkursu realizowanego w ramach PROW 2007-2013 pt. „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej” przewidują dofinansowanie dla samorządów, którego celem będzie montaż mikroinstalacji OZE w budynkach publicznych oraz w domach mieszkańców gmin, które otrzymają wsparcie.

REKLAMA

Mikroinstalacje dofinansowane z PROW 2007-2013 w przypadku montażu na dachach prywatnych domów przez 5 lat będą należeć do gmin, a następnie zostaną przekazane gospodarstwom domowym.

Realizacja wszystkich mikroinstalacji ma się zakończyć do października br. Każde województwo ma utworzyć listę rankingową z wniosków skierowanych przez gminy. Szansę na dofinansowanie mają po trzy najlepsze gminy z każdego województwa, a dodatkowo gminy z kolejnych miejsc na listach, które w skali kraju otrzymały najlepszą punktację.

REKLAMA

Część urzędów marszałkowskich opublikowało w ostatnich dniach swoje listy rankingowe. W większości wniosków składanych przez gminy wnioskuje się o sumy rzędu około miliona złotych. 

Pierwsza na liście rankingowej w woj. śląskim gmina Radziechowy-Wieprz wnioskowała o kwotę 844,9 tys. zł przy kosztach kwalifikowanych rzędu 938,8 tys. zł. Druga na liście gmina Koziegłowy wnioskowała o 441,3 tys. zł przy kosztach kwalifikowanych 882,7 tys. zł, a gmina Dąbrowa Zielona wnioskowała o 799,2 tys. zł przy łącznych kosztach kwalifikowanych na poziomie 888 tys. zł.

W pierwszej z wymienionych gmin dzięki dotacji z PROW powstanie 21 mikroinstalacji w gospodarstwach domowych i dwie na dachach szkół, w drugiej powstaną 63 mikroinstalacje, a w trzeciej 53 i będą to wyłącznie systemy fotowoltaiczne.

Gminy biorące udział w konkursie na dofinansowanie mikroinstalacji OZE z PROW 2007-2013 mogą pozyskać bezzwrotną dotację w wysokości do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Same gminy mogą jednak indywidualnie określić poziom dofinansowania, zwiększając niezbędny wkład własny od mieszkańców, którzy otrzymają mikroinstalacje.

gramwzielone.pl