"Dzięki PROW mogą powstać mikroinstalacje PV za 60 mln zł"

"Dzięki PROW mogą powstać mikroinstalacje PV za 60 mln zł"
REC Solar press

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 121 gmin otrzymało dotacje w większości na poziomie 90% na montaż mikroinstalacji OZE. Analizując poszczególne postępowania przetargowe wśród instalacji prosumenckich, największym zainteresowaniem w gminach cieszyły się instalacje fotowoltaiczne, które będą realizowane w prawie 90 spośród gmin otrzymujących wsparcie – czytamy w komunikacie stowarzyszenia SBF Polska PV.

Kilka gmin zainwestuje w instalacje hybrydowe – jedna z gmin pokusiła się o hybrydę fotowoltaiki z małą elektrownią wiatrową. Większość instalacji hybrydowych to fotowoltaika z pompami ciepła. Kilka gmin wnioskowało o dofinansowanie inwestycji zarówno w pompy ciepła, kolektory słoneczne i fotowoltaikę – każda technologia z przeznaczeniem na inny typ budynku.

W nieco ponad 20 gminach wybrano tylko kolektory słoneczne, a jedynie w trzech gminach wnioskowano wyłącznie o dofinansowanie do pomp ciepła.  

REKLAMA

Analizując szczegóły postępowań przetargowych, oceniono, że łączna moc zainstalowanych systemów fotowoltaicznych wynosi ok. 10 MW. W większości inwestycje muszą być zakończone do 30 września. W nielicznych przypadkach termin ukończenia prac jest przesunięty na początek października.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej SBF Polska PV zwraca uwagę, że w wielu przypadkach postępowania przetargowe zostaną zakończone najwcześniej w połowie września, co daje na realizacje zadania zaledwie 2-3 tygodnie.  

REKLAMA

Inną problematyczną kwestią, na którą zwraca uwagę Stowarzyszenie Polska PV, są wymagania stawiane w zakresie urządzeń w poszczególnych postępowaniach przetargowych. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej interweniowało już w tej sprawie, analizując postępowania przetargowe w ramach PROW.

Stowarzyszenie wielokrotnie spotkało się z podejrzanymi zapisami, które bardzo szczegółowo specyfikowały nieistotne wymagania w zakresie urządzeń, ograniczając konkurencję szczególnie w zakresie wyboru falowników i modułów. Zdaniem Stowarzyszenia, takie formułowanie zapisów może być naruszeniem art. 7 ust. 1 PZP.

Przyjmując cenę zainstalowanego kWp instalacji na poziomie 5500 – 5800 zł/kW, wartość zrealizowanych inwestycji w zakresie instalacji PV może zbliżyć się do 60 mln zł. Pochłoną one więc połowę budżetu przeznaczonego na planowane instalacje. Dokonując analizy kosztowej postępowań przetargowych, Stowarzyszenie Polska PV zauważyło, że wartości ofertowe za wykonanie instalacji są od 10% do 30% niższe od kosztorysów.

W ocenie Stowarzyszenia SBF Polska PV kumulacja przetargów, błędy formalne oraz krótki czas realizacji mogą spowodować, że nawet w przypadku 30% projektów występuje realne zagrożenie dla realizacji zadania.

Stowarzyszenie SBF Polska PV


Zobacz, które gminy otrzymają dotacje na mikroinstalacje z PROW 2007-2013: 121 gmin dostanie unijne dotacje na mikroinstalacje