Kolejni chińscy producenci paneli PV pod lupą Brukseli

Kolejni chińscy producenci paneli PV pod lupą Brukseli
Fot. Mountain Ash, flickr cc

Komisja Europejska wskazała na kolejnych producentów paneli fotowoltaicznych z Chin, którzy mogą stracić przywileje związane z importem ich produktów do Unii Europejskiej w ramach porozumienia cenowego zawartego między Brukselą i Pekinem. Jeśli tak się stanie, wówczas import pordukowanych przez nich paneli do UE zostanie objęty wysokim cłami antydumpingowymi i antysubsydyjnymi.

Już wcześniej Komisja Europejska usunęła z tzw. porozumienia cenowego trzech chińskich producentów paneli fotowoltaicznych Canadian Solar, ET Solar i ReneSola, a ostatnio także Znshine Solar. Teraz mogą do nich dołączyć dwie kolejne firmy z Chin.

Komisja Europejska wskazała wczoraj na łamanie zasad importu chińskich ogniw i paneli fotowoltaicznych do Unii Europejskiej przez firmy Chint Solar i Sunny Energy.

REKLAMA

Pierwsza z tych firm miała nie dostarczyć Brukseli obowiązkowych raportów o sprzedaży za 2013 r. i 2014 r., a także sprzedawać w Unii Europejskiej moduły fotowoltaiczne innego chińskiego producenta, który nie został objęty ulgami w imporcie do UE. Chint Solar miał także nie przedstawić KE wymaganych przez nią informacji o sprzedaży na zasadach OEM.

REKLAMA

Z kolei Sunny Energy miał sprzedawać do Unii Europejskiej na warunkach porozumienia cenowego także inne produkty, o których nie informował unijnych urzędników. Chiński producent miał także raportować chińskim władzom celnym sprzedaż do UE modułów po cenach niższych niż wskazywał w informacjach podawanych Brukseli. Dodatkowo europejscy klienci Sunny Energy mieli płacić za kupowane panele mniej niż wynikało to z faktur. W ten sposób faktycznie kupowali panele po cenach niższych niż wyznaczona przez Brukselę minimalna cena na import chińskich paneli do UE.

Teraz Chint Solar i Sunny Energy mają czas na przedstawienie Komisji Europejskiej wyjaśnień. Jeśli ich nie złożą lub nie będą one satysfakcjonujące, wówczas KE usunie obie chińskie firmy z listy porozumienia cenowego.

Ogniwa i moduły fotowoltaiczne chińskich producentów, których nie obejmuje porozumienie cenowe, w przypadku importu na teren Wspólnoty są objęte wysokimi cłami antysubsydyjnymi i antydumpingowymi. Przeciętna wysokość ceł na import chińskich paneli fotowoltaicznych do UE, które nie są objęte porozumieniem cenowym, wynosi 47,6%. 

gramwzielone.pl