Projekt Halemba PV. Na Śląsku ma powstać farma fotowoltaiczna o mocy 100 MW

Projekt Halemba PV. Na Śląsku ma powstać farma fotowoltaiczna o mocy 100 MW
Foto. Hanwha Q Cells

Do tej pory Halemba była kojarzona głównie z nazwą kopalni w Rudzie Śląskiej. Wkrótce jednak to słowo może być kojarzone z jedną z największych farm fotowoltaicznych w Europie. Projekt o nazwie Halemba PV realizuje notowana na giełdzie NewConnect spółka Novavis we współpracy z inwestorem z Chin.

W październiku 2014 r. Novavis informował o zaangażowaniu w dwa duże projekty o łącznej mocy około 90 MW. Inwestycje miałyby być zlokalizowane między innymi w województwie śląskim na obszarze pokopalnianych hałd niedziałającej Elektrowni Halemba w rejonie Rudy Śląskiej. Novavis zapewniał, że lokalizacja tak dużej inwestycji nie jest przypadkowa, gdyż obszar ten wymaga rekultywacji i przeznaczony jest na innowacyjne przedsięwzięcia i proekologiczne inwestycje, a dodatkowym atutem inwestycji jest możliwość bezproblemowego podłączenia do sieci energetycznej instalacji o dużej mocy wytwórczej.

Teraz Novavis potwierdza prace nad ogromną farmą fotowoltaiczną w ramach projektu Halemba PV, który miałby powstać na zrekultywowanym terenie po Elektrowni Halemba. Wiadomo, że moc farmy fotowoltaicznej ma wynieść aż 100 MW, co czyniłoby projekt Halemba PV jednym z największych tego rodzaju w Europie.

REKLAMA
REKLAMA

Novavis poinformował o podpisaniu Exclusive Cooperation Agreement z chińską firmą North China Power Engineering (NCPE), na którego podstawie notowana na NewConnect spółka zobowiązała się do „podjęcia negocjacji w sprawie utworzenia joint venture ze wskazanym przez NCPE chińskim inwestorem branżowym”. Wiadomo, że NCPE zagwarantował sobie prawo bycia wykonawcą generalnym (EPC) farmy fotowoltaicznej o mocy 100 MW w Rudzie Śląskiej oraz pozostałych inwestycji fotowoltaicznych znajdujących się w portfelu Novavis.  

Przygotowaniem terenu pod budowę farmy fotowoltaicznej ma się zająć jego właściciel – spóła Bravet.

Po zrealizowaniu projekt Halemba PV może zostać przejęty przez innego inwestora. Novavis na razie nie podaje, kto może przejąć ogromną farmę fotowoltaiczną. Wiadomo natomiast, że w tej sprawie są prowadzone rozmowy. Spółka nie podaje też, na jakich zasadach będzie odbywać się sprzedaż energii.

gramwzielone.pl