PV investor – program do analizy opłacalności instalacji fotowoltaicznych

PV investor – program do analizy opłacalności instalacji fotowoltaicznych
PV Investor

Prosta i szybka obsługa, kompleksowa analiza finansowa z uwzględnieniem polskich realiów podatkowo-prawnych, możliwość bezpośredniego porównywania różnych wariantów inwestycji oraz czytelny raport czynią program PV investor świetnym narzędziem sprzedażowym lub szkoleniowym dla firm działających w branży PV w Polsce.

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną powinna być poprzedzona dokładną i rzetelną analizą opłacalności obejmującą prognozę przychodów ze sprzedaży energii (lub/i oszczędności wynikających z obniżenia płaconych rachunków) w zestawieniu z przewidywanymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi oraz kosztami związanymi z ewentualnymi wymianami komponentów instalacji (np. falownika). W analizie finansowej należy uwzględnić ponadto odpowiednie rozliczenia podatkowe oraz zmienną wartość pieniądza w czasie. Warto również przeanalizować różne modele finansowania inwestycji, różne scenariusze przyszłych cen energii elektrycznej, jak również możliwe wahania wydajności instalacji. W przypadku instalacji podłączonej do sieci warto również sprawdzić, jaki wpływ na jej rentowność będzie miał poziom zużycia generowanej energii na własne potrzeby.

W celu umożliwienia szybkiego i prostego wykonania powyższych analiz, firma Consoltech opracowała program komputerowy PV investor przeznaczony do kompleksowej analizy opłacalności instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Program umożliwia analizę inwestycji o różnej skali i dowolnym typie (instalacje podłączone do sieci lub autonomiczne) zarówno w ramach istniejącego systemu wsparcia OZE (zielone certyfikaty, mikroinstalacje prosumenckie), jak i w ramach nowych modeli wsparcia (taryfy gwarantowane, aukcje). Dzięki uwzględnieniu wszystkich istotnych parametrów technicznych i finansowych oraz niezwykle prostej obsłudze, program stanowi doskonałe narzędzie sprzedażowe lub szkoleniowe.

REKLAMA

Program został stworzony specjalnie na rynek polski i uwzględnia obowiązujący w Polsce system podatkowo-prawny. Analiza finansowa może być przeprowadzona zarówno z punktu widzenia inwestora (względem kapitału własnego), jak i z punktu widzenia projektu (względem całego inwestowanego kapitału).

Program PV investor można wykorzystać w szczególności do generowania zindywidualizowanych raportów prezentujących potencjalnym klientom lub inwestorom korzyści finansowe z inwestycji w instalację fotowoltaiczną (na przykład z uwzględnieniem odpowiedniej dotacji i/lub kredytu). Prosty i czytelny raport generowany w formacie PDF zawiera tabelaryczne oraz graficzne przedstawienie przepływów finansowych inwestycji oraz jej porównanie z dowolną alternatywną inwestycją kapitału.

Program umożliwia także szybką analizę porównawczą dwóch różnych instalacji lub dwóch takich samych instalacji różniących się modelem finansowania, ceną, poziomem auto-konsumpcji energii lub dowolnym innym parametrem mającym wpływ na wynik finansowy.

Program przeznaczony jest przede wszystkim dla:

  • sprzedawców instalacji fotowoltaicznych
  • doradców energetycznych
  • organizacji z branży fotowoltaiki
  • podmiotów rozważających zakup instalacji PV (przedsiębiorców, inwestorów, deweloperów)
  • instytucji finansujących lub wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii
  • firm opracowujących wnioski o dotacje na instalacje fotowoltaiczne
  • szkoleniowców z zakresu fotowoltaiki

Program PV investor dostępny jest w dwóch wersjach (Standard lub Pro) oraz w różnych opcjach licencyjnych. W załączonym dokumencie znajdą Państwo szczegółową promocyjną ofertę oraz wymagania techniczne programu.

REKLAMA

Zamieszczamy również przykładowy raport z analizy wykonanej w programie.

Wszelkie pytania dotyczące programu, wersji testowej oraz zakupu licencji prosimy kierować na adres e-mail: pvinvestor@consoltech.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Zespół Consoltech

www.consoltech.pl

www.pvinvestor.pl

Artykuł promocyjny