Wzory wniosków do kredytu na kolektory z dotacją

Można starać się już o kredyt na dotację na zakup kolektorów. Zobacz i ściągnij wnioski, które należy złożyć w poszczególnych bankach udzielających kredyt na montaż kolektorów z dopłatą z NFOŚiGW. {więcej}

Kredyty z dotacją na zakup solarów uruchomiły już 4 z 6 banków współpracujących z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Są to Mazowiecki Bank Regionalny, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości i Warszawski Bank Spółdzielczy (Grupa BPS).

Poniżej przedstawiamy linki do wniosków, które zostały do tej pory udostępnione przez powyższe banki, a które powinny ściągnąć i wypełnić osoby ubiegające się o kredyt z dopłatą do kolektorów [format PDF]:

REKLAMA

 

Mazowiecki Bank Regionalny:

Wniosek o Dotację

Program Priorytetowy

Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia

Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach

REKLAMA

 

Bank Ochrony Środowiska:

Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu

Wniosek o udzielenie kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych z dotacją NFOŚiGW – klienci indywidualni

 

Warszawski Bank Spółdzielczy (Grupa BPS):

Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału

Wniosek o udzielenie kredytu na zakup kolektorów słonecznych

 

Zobacz dokumenty do wniosków Spółdzielczej Grupy Bankowej i Krakowskiego Banku Spółdzielczego [03-09-10]