Hiszpania: rząd obniżył stawki feed-in tariff

Hiszpania obniżyła preferencyjne stawki na zakup energii produkowanej w nowych instalacjach solarnych. Co więcej, Madryt rozważa redukcję stawek dla już istniejących elektrowni słonecznych. {więcej}

Hiszpania to jeden z liderów w produkcji energii słonecznej. Wsparcie rządu i obowiązywanie tzw. systemu feed-in tariff, dzięki któremu producenci energii ze źródeł odnawialnych mogą ją odsprzedawać po z góry ustalonych, preferencyjnych cenach, sprawiły, że na Półwyspie Iberyjskim w szybkim tempie powstawały w ostatnich latach nowe elektrownie słoneczne.

Dzięki feed-in tariff, producenci energii słonecznej sprzedawali ją po cenie nawet 10-krotnie wyższej niż producenci energii z konwencjonalnych źródeł. Jednak w obliczy kryzysu gospodarczego i niebezpiecznie wysokiego deficytu budżetowego – podobnie jak zrobiły to wcześniej rządy Niemiec, Francji czy Włoch – rząd Jose Marii Zapatero na początku sierpnia zredukował stawki feed-in tariff.

REKLAMA

Jak informuje Financial Times, największe cięcia dotyczą nowych, przemysłowych elektrowni fotowoltaicznych – w tym wypadku cięcia wynoszą aż 45 proc. Właściciele dużych instalacji montowanych na dachach za sprzedaną energię otrzymają 25 proc. mniej, z kolei stawka feed-in tariff dla małych instalacji solarnych zostanie obniżona o 5 proc.

– Obniżki odzwierciedlają postęp w technologii, który wpływa na obniżenie kosztów produkcji w przemyśle fotowoltaicznym, a to sugeruje, że wynikające z tego korzyści powinny być przeniesione na konsumentów – przy zachowaniu atrakcyjnej stopy zwrotu dla inwestorów – Financial Times cytuje źródło w hiszpańskim rządzie.

Posunięcie rządu zostało skrytykowane przez hiszpańskie Stowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego (AEF), którego przedstawiciele skarżyli się, że rząd w Madrycie nie uwzględnił argumentów firm działających w branży solarnej.

REKLAMA

Co więcej, hiszpański rząd rozważa obniżenie stawek feed-in tarrif także dla istniejących już instalacji – nawet o 30 proc. Hiszpański rynek fotowoltaiczny, którego wartość Financial Times wycenia na 20 mld euro, takiemu rozwiązaniu będzie się jednak zdecydowanie sprzeciwiał.

Stawki feed-in tariff, które obowiązują funkcjonujące już instalacje solarne w Hiszpanii to: 

– 34 eurocenty/kWh dla instalacji do 20 kW znajdujących się na dachach budynków,

– 31 eurocenty/kWh dla systemów powyżej 20 kW,

– 32 eurocenty/kWh dla instalacji przemysłowych o maks. mocy do 10 MW.

Producenci energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych otrzymują za nią w Hiszpanii najwięcej spośród wszystkich źródeł OZE.

Co ciekawe, rząd Zapatero – obok informacji o cięciach feed-in tariff – ogłosił też, że obniży ceny energii elektrycznej dla hiszpańskich konsumentów w godzinach nocnych.

Nowe rozwiązanie zdaniem Madrytu ma przede wszystkim na celu zachęcenie przyszłych właścicieli samochodów elektrycznych do ich ładowania w porze, kiedy jest najniższe zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Jak informuje Financial Times, rząd hiszpański rozważa także wprowadzenie rozwiązań umożliwiających gospodarstwom domowym odsprzedawanie energii elektrycznej wyprodukowanej w domowych instalacjach OZE.


Źródło: Financial Times

Red. Gramwzielone.pl