Energia słoneczna na Ukrainie: warunki rozwoju

Preferencyjne ceny zielonej energii, ulgi podatkowe dla inwestorów, a także nasłonecznienie południowej części kraju – to czynniki, które tworzą z Ukrainy doskonałe miejsce do inwestowania w panele słoneczne. {więcej}

Nasłonecznienie

Ukraina posiada w tym aspekcie spory potencjał. Promieniowanie słoneczne w skali roku wynosi tam od 800 do 1450 W/m2. Regionami, które nadają się do budowy farm słonecznych są zwłaszcza: Krym, okolice Chersonia, Mikołajowa czy Odessy.

REKLAMA


Ulgi podatkowe

Obecnie budowa instalacji solarnych na Ukrainie nie jest dotowana z państwowej kasy. Niemniej jednak, zgodnie z prawem, które weszło w życie 1 stycznia 2010 roku, firmy produkujące zieloną energię nie płacą podatku VAT, a także są zwolnione z opłat importowych w przypadku przywożenia na Ukrainę niezbędnego ekwipunku. Powyższe zwolnienia obowiązują do 2020 roku.


Finansowanie i inwestycje

Ważnym czynnikiem w rozwoju energetyki odnawialnej na Ukrainie jest dostęp do kapitału. Niestety, w tej chwili tamtejszy sektor bankowy nie oferuje w tym zakresie specjalnych instrumentów.

Wiele zagranicznych i rodzimych firm rozważa uruchomienie na Ukrainie fabryk paneli słonecznych. Wynika to przede wszystkim z dogodnego położenia geograficznego. Lokując produkcję na Ukrainie, będą one mogły wysyłać swoje panele do Unii Europejskiej, ale także na Środkowy Wschód, gdzie zgłaszane jest obecnie duże zapotrzebowanie na tego rodzaju produkty.

REKLAMA

Panele fotowoltaiczne produkuje na Ukrainie jak na razie jedna firma, a na południu Ukrainy rozważa się budowę kilku farm solarnych. Inwestycje te znajdują się jeszcze jednak w fazie projektowej.

Ukraina posiada obecnie maksymalny współczynnik ryzyka finansowego (7), na co składa się kilka czynników, takich jak brak stabilności politycznej, wysoki deficyt budżetowy etc. Niemniej jednak, poziom „zielonych taryf” wydaje się być kluczowym czynnikiem przesądzającym o atrakcyjności inwestycji w energetykę odnawialną na Ukrainie.


Wielkość rynku

Ukraiński rynek można określić jako bardzo duży – 603,7 tys. km2 oraz 46 mln ludzi – a jednocześnie dla firm z branży OZE jest na nim sporo wolnego miejsca.

Prognozy wskazują, że do 2015 roku powstanie tam ponad 100 MW instalacji fotowoltaicznych. Popyt na elektrownie słoneczne powinny zgłaszać przede wszystkim zakłady przemysłowe, supermarkety, farmy czy kopalnie.

Szacuje się, że we wskazanym okresie ceny gazu naturalnego, który jest na Ukrainie głównym źródłem energii cieplnej,  wzrosną przynajmniej dwukrotnie. To powinno być decydującym bodźcem dla przejścia z produkcji energii opartej na paliwach kopalnych na energetykę opartą na źródłach odnawialnych.

 

Źródło: Fuelalternative.com.uaFuel Alternative LCC