Zapraszamy na Konferencję Energetyka Słoneczna

Zapraszamy na konferencję poświęconą rozwojowi rynku energii słonecznej w naszym kraju, która odbędzie się w dniach 26-27 stycznia 2011r. w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji i listą uczestników.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku, w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, to obecnie podstawowy dokument, który odnosi się do energetyki odnawialnej. Jak wynika z dyrektywy:

„’energia ze źródeł odnawialnych’ oznacza energię z odnawialnych źródeł niekowalnych, a mianowicie energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, geotermalną i hydrotermalną i energię oceanów, hydroenergię, energię pozyskiwaną z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz)”.

REKLAMA

My mając na celu przedstawienie potencjału gospodarczego i rozwoju odnawialnych źródeł energii, tym razem dołożymy wszelkich starań by przedstawić potencjał gospodarczy i kierunek rozwoju energetyki słonecznej. Z obserwacji wynika, że popularność energetyki słonecznej wśród inwestorów

wciąż rośnie i to nie tylko w Europie, ale jak wynika z ostatnich komunikatów –

Rosja także rozpoczyna rozwój fotowoltaiki (jedna z technologii pozyskiwania energii odnawialnej). Silne wsparcie rządowe w związku z dyrektywą UE, korzystne kredyty, planowane ulgi podatkowe, to wszystko będzie miało wpływ na znaczny rozwój sektora energetyki słonecznej.
Wg licznych sondaży, wywiadów, artykułów w prasie,które podzielają najczęściej obiegowe opinie, itp. największą szansę na rozwój wykazuje rynek kolektorów słonecznych, przeznaczonych do celów grzewczych, trochęmniejszą ma szansę fotowoltaika, która z kolei jest dziś jedną z najbardziej rozwijających się technologii na świecie.

Wychodząc naprzeciw problemom i rodzącej się aktywności zmierzającej ku rozwojowi energetyki słonecznej stwarzamy Państwu możliwość spotkania w szerokim gronie osób zainteresowanych i odpowiedzialnych za tę ideę. Wierzę, że konferencja ta będzie ciekawym miejscem wymiany doświadczeń i wiedzy wśród zaproszonych przedstawicieli przemysłu związanego z energią słoneczną.

Jest to pierwsza od dłuższego czasu konferencja dotycząca energetyki słonecznej organizowana w Polsce, której celem jest zwrócenie uwagi na ogromny niewykorzystany w Polsce potencjał energii pochodzącej ze Słońca, i wyjście naprzeciw oczekiwaniom dużej części obywateli naszego kraju, którzy są zainteresowani praktycznym wykorzystaniem tego źródła energii..

W imieniu Most Wanted! Conferences mam nadzieję powitać Państwa na tym wyjątkowym spotkaniu,

Wojciech Chromik,
Prezes Zarządu Most Wanted! Conferences

 

KONFERENCJA JEST SKIEROWANA PRZEDE WSZYSTKIM DO: przedstawicieli Władz odpowiedzialnych za wdrażanie OZE w Polsce, przedsiębiorstw z branży energetycznej, w tym: elektrownie, elektrociepłownie, spółki dystrybucyjne, przedsiębiorstwa zajmujące się

sprzedażą i obrotem energii oraz
przemysłowi odbiorcy energii. W szczególności

do udziału w konferencji zapraszamy
kadrę zarządzającą oraz przedstawicieli

departamentów i działów:

–      Departament Strategii, Rozwoju, Nowych Technologii

–      Departament Techniczny, Eksploatacji

–      Departament Produkcji

–      Departament Ochrony Środowiska

–      Departament Handlu, Sprzedaży

–      Departament Prawny, Rynku Energii, 


a także do p
rzedsiębiorstw oferujących rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji energii słonecznej,

s
towarzyszeń, instytucji i organizacji działających w dziedzinie energetyki słonecznej, firm doradczych obsługujących branżę energetyczną, kancelarii prawnych specjalizujących się w obsłudze sektora energetycznego, banków, przedstawicieli samorządów lokalnych, urzędów marszałkowskich, gmin, związków gmin itp., oraz wszystkich innych, którzy są zainteresowani wytwarzaniem energii w oparciu o promieniowanie słoneczne
 

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:

– Plany i strategie działania w obrębie odnawialnych źródeł energii, z uwzględnieniem energetyki słonecznej:

– jaki jest stan obecny?

– jakie są najbliższe plany na przyszłość?

– jakie są kierunki rozwoju?

– jakie będą konsekwencje?

– Program wsparcia NFOŚiGW dla rozwoju kolektorów słonecznych

– Inne programy wsparcia dla OZE, w kontekście energetyki słonecznej

– Rynek energetyki słonecznej w Polsce

REKLAMA

– jakie są perspektywy rozwoju?

– Fotowoltaika w Niemczech – wzorzec do osiągnięcia przez Polaków?

– aktualny stan OZE i fotowoltaiki w Niemczech

– instrumenty prawne wsparcia OZE w Niemczech

– finansowe instrumenty wsparcia OZE w Niemczech

– Niemcy a sytuacja na światowym rynku PV

– przemysł i gospodarka związane z PV w Niemczech

– Rynek kolektorów słonecznych w Polsce

– Jakie korzystne kredyty może zaoferować bank, potencjalnemu inwestorowi na finansowanie kolektorów słonecznych?

– Regulacje prawne:

– jak przygotować i zrealizować inwestycję w energetykę słoneczną?

– Przemysł energetyki słonecznej:

– Najnowsze technologie instalacji fotowoltaicznych

– Technologie producentów kolektorów słonecznych w Polsce

– Technologie producentów kolektorów słonecznych zagranicznych

 

PROWADZĄCY KONFERENCJĘ:

Janusz Starościk, członek Pool of Experts OSEC (Szwajcaria), Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

 

PRELEGENCI:

HONOROWY GOŚĆ: Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki, były Minister Środowiska

– Prof. dr hab. Dorota Chwieduk, Instytut Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska
– Mgr inż. Józef Jaszczerski, właściciel firmy, Rotal Sp. z o.o.
– Grażyna Kasprzak, Ekspert ds. Inżynierii Środowiska, Departament Projektów Ekologicznych,Bank Ochrony Środowiska S.A.
– Roland Krause, Prezes Zarządu, Viessmann Sp. z o.o.
– Robert Mikulski, Partner Zarządzający, Kancelaria Prawna Stopczyk&Mikulski
– Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki
– Piotr Pająk, menedżer, Gramwzielone.pl
– Dr inż. Stanisław Pietruszko, Prezes, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Politechnika Warszawska
– Włodzimierz Pomierny, Ekspert ds. odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, Mazowiecka Agencja Energetyczna
– Mgr inż. Robert Słotwiński, Manager ds. Kluczowych Klientów,  Schüco International Polska Sp. z o.o, Systemy Solarne
– Janusz Starościk, członek Pool of Experts OSEC (Szwajcaria), Prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
– Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej
– Mgr Bartłomiej Zysiński, Prezes Zarządu, Maybatt Sp. z o.o.
– Przedstawiciel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pan Prezes Jan Rączka, bądź wydelegowana osoba
– Przedstawiciel Buderus Technika Grzewcza Sp. z o.o.

 

W razie chęci uczestnictwa prosimy o kontakt:

Natalia Dłużniewska
Sales Manager
ndluzniewska@mostwanted.pl
Fax: (+48 22) 825 00 88 wew.121
Tel.: (+48 22) 825 00 88 wew. 123