Meksyk: fotowoltaika na dachach 160 tys. domów

Meksyk: fotowoltaika na dachach 160 tys. domów
Fot. SolarWorld

Meksykański narodowy instytut statystyczny INEGI poinformował, że instalacje fotowoltaiczne zamontowano już na ponad 159,7 tys. dachach meksykańskich domów. 

INEGI informuje, że w efekcie wzrostu liczby instalacji fotowoltaicznych, który odnotowano w Meksyku w 2015 r., już 0,5 proc. z 32 mln meksykańskich domów posiada instalacje fotowoltaiczne.

Według meksykańskiego stowarzyszenia branży fotowoltaicznej ANES, w 2015 roku ok. 8-10 tys. gospodarstw domowych zostało objętych programem net-meteringu, który umożliwia bilansowanie energii wprowadzanej do sieci z instalacji fotowoltaicznych z energią kupowaną z sieci przez ich właścicieli. Szacuje się, że w 2015 r. meksykański program net-meteringu objął nowe domowe instalacje PV o mocy ok. 20 MW, podczas gdy na koniec 2014 r. z net-meteringu korzystali już właściciele instalacji PV o łącznej mocy ok. 58,2 MW.

REKLAMA
REKLAMA

ANES szacuje, że w 2015 r. meksykański potencjał fotowoltaiki wzrósł w sumie o ok. 100 MW, z czego ok. połowę objął net-metering. W segmencie elektrowni PV o mocy ponad 500 kW zainstalowano potencjał na poziomie ok. 39-49 MW.

Według ANES, w tym roku inwestycje w meksykańskim sektorze fotowoltaicznym osiągną wartość 900 mln USD, a dzięki nim powstaną instalacje PV o łącznej mocy ok. 600 MW.

Wraz z rozwojem meksykańskiego rynku fotowoltaicznego rośnie potencjał produkcyjny rodzimej branży PV. ANES szacuje obecny potencjał linii do produkcji modułów fotowoltaiczncyh, które działają w Meksyku, na ok. 1 GW rocznie. 

gramwzielone.pl