Zmiany w przepisach dla fotowoltaiki. Branża alarmuje, rząd uspokaja

Zmiany w przepisach dla fotowoltaiki. Branża alarmuje, rząd uspokaja
Unsplash

Inwestorzy planujący budowę farm fotowoltaicznych w Polsce są zaniepokojeni zmianami w projekcie ustawy, które przygotowuje rząd. Ich wdrożenie może ograniczyć podaż terenów nadających się do budowy elektrowni PV. Resort rozwoju, który jest autorem nowych regulacji, odpowiada, że nie zablokują one rozwoju fotowoltaiki.

Planowana przez rząd reforma przepisów dotyczących zasad planowania przestrzennego może mieć spore konsekwencje dla deweloperów elektrowni fotowoltaicznych w Polsce. Ostatnio założenia przepisów, które przygotowuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), zostały zmienione, a branża PV zaczęła alarmować, że kolejne zmiany są dla niej niekorzystne.

Ewa Magiera, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki (PSF), reprezentującego inwestorów budujących farmy fotowoltaiczne, informuje, że w najnowszej wersji projektu ustawy o planowaniu przestrzennym ponownie znalazły się regulacje, których wdrożenie może mieć negatywny wpływ na dalszy rozwój rynku PV w Polsce.

REKLAMA

– Podczas konsultacji publicznych reformy planowania przestrzennego branża energetyki słonecznej przedstawiła swoje stanowisko, w którym zaprezentowano szczegółowe uwagi do projektu i propozycje ich rozwiązań. W trakcie konsultacji uwzględniono większość postulatów mających bezpośredni wpływ na rozwój fotowoltaiki, w tym kwestie związane z możliwością lokalizowania farm PV na gruntach IV klasy – mówi Ewa Magiera.

– Jednak w opublikowanej 7 lutego 2023 r. kolejnej wersji projektu ustawy przywrócono część regulacji bardzo niekorzystnych dla rozwoju sektora PV. I tak na gruntach IV klasy nie będzie już można lokalizować instalacji PV o mocy większej niż 150 kW na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Wcześniejsze wersje projektu dopuszczały taką możliwość dla instalacji o mocy do 1 MW – dodaje prezeska PSF.

Mniej obszarów do wykorzystania

To istotna zmiana dla kluczowego segmentu dla rozwoju energetyki rozproszonej w naszym kraju. Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki zapewnia, że wdrożenie przepisów w obecnie proponowanym kształcie poważnie ograniczy zasób obszarów do wykorzystania pod nowe instalacje PV.

Planowane jest objęcie gruntów rolnych klasy IV, stanowiących około 40% gruntów ornych w Polsce, szczególnym ograniczeniem w lokalizowaniu inwestycji OZE – dotychczas powszechnie uznawanych, także w ustawodawstwie, za grunty praktycznie nieprzydatne do produkcji rolnej – tłumaczy Ewa Magiera.

Efektem tej zmiany, na który wskazuje PSF, będzie zahamowanie na wiele lat rozwoju sektora energetyki słonecznej w Polsce. I wyhamowanie dalszego wzrostu udziału zielonej energii Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

– Rozwój energetyki odnawialnej to obecnie jedyna perspektywiczna ścieżka budowy niezależności energetycznej. Inaczej będziemy skazani na import zagranicznych surowców. Straciliśmy już lata dla energetyki wiatrowej. Nie chcemy, by w ten sam sposób został zmarnowany potencjał energetyki słonecznej. Jej rozwój – zrównoważony, ale nieutrudniany przez regulacje prawne – jest w najlepszym interesie Polski – podsumowuje prezeska PSF.

REKLAMA

Ministerstwo odpowiada

Na alarmujące głosy, które zaczęły docierać z branży fotowoltaicznej po ostatnich zmianach w projekcie noweli ustawy o planowaniu przestrzennym, odpowiedział resort rozwoju, który jest autorem nowych przepisów.

Ministerstwo rozwoju zapewnia, że szykowana zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zablokuje rozwoju farm PV i nie zakaże lokalizowania takich inwestycji na gruntach IV klasy na dotychczasowych zasadach.

Do czasu uchwalenia planu ogólnego, nie dłużej niż do końca 2025 roku, farmy fotowoltaiczne będą mogły powstawać na warunkach dotychczasowych. Nieprawdą jest też, że brak studium uniemożliwi uchwalenie planu miejscowego dla OZE. Przeciwnie – mając na uwadze potrzebę rozbudowy OZE, przygotowane zostały przepisy przyspieszające sporządzenie planów miejscowych. Plany miejscowe dla OZE po 1 stycznia 2026 roku dalej będzie można sporządzać i uchwalać, nawet jeżeli gmina nie będzie miała planu ogólnego – informuje MRiT.

Dodatkowe ułatwienia dla fotowoltaiki

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaznacza, że nowe przepisy wprowadzą dodatkowe ułatwienia w rozwoju projektów elektrowni fotowoltaicznych.

Wprowadzona ma zostać procedura uproszczona, której termin uchwalenia będzie porównywalny z terminem przygotowania warunków zabudowy. Ponadto nowe przepisy mają doprowadzić do przyspieszenia inwestycji w PV dzięki zastosowaniu procedury Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oznaczony numerem UD369, ma być obecnie na etapie prac w Komisji Prawniczej. To jeden z końcowych etapów procedowania nowych przepisów – przed skierowaniem ich na posiedzenie Rady Ministrów i następnie do prac w parlamencie. Projekt ustawy jest dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod tym linkiem.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.