Rawicom przygotuje projekty fotowoltaiczne dla Iberdroli

Rawicom przygotuje projekty fotowoltaiczne dla Iberdroli

Spółki Rawicom Consulting Services i Iberdrola Renewables Polska będą wspólnie rozwijać projekty farm fotowoltaicznych.

W wyniku trwających rozmów doszło do zawarcia umowy deweloperskiej dotyczącej rozwoju projektów fotowoltaicznych pomiędzy Rawicom Consulting Services sp. z o.o. a Iberdrola Renewables Polska sp. z o.o.

W pierwszym etapie realizowanych jest 6 projektów fotowoltaicznych o łącznej planowanej mocy ok. 180 MW, które znajdują się w należących w 100% do Rawicom Consulting Services sp. z o.o. (RCS) spółkach celowych.

RCS jest odpowiedzialna za identyfikację i rozwój projektów fotowoltaicznych, do czasu osiągnięcia przez te projekty statusu gotowości do budowy. Po osiągnięciu tego etapu Iberdrola Renewables Polska sp. z o.o. będzie uprawniona do nabycia od RCS udziałów w spółkach projektowych, realizujących te projekty.

Umowa zakłada długofalową współpracę i rozszerzanie jej o kolejne projekty.

Rawicom Consulting Services sp. z o.o. jest spółką wchodzącą w skład grupy Rawicom S.A. Zajmuje się rozwojem projektów fotowoltaicznych kompleksowo: począwszy od wyszukiwania lokalizacji, po analizę wykonalności i opłacalności projektów, poprzez uzyskanie niezbędnej dokumentacji, w tym wszelkich decyzji administracyjnych, pozwoleń oraz uzgodnień, a następnie wsparcie przy procesie budowy instalacji i serwisu farm fotowoltaicznych.

Rawicom Consulting Services sp. z o.o. rozwija projekty fotowoltaiczne na każdym etapie ich realizacji. Usługi świadczone przez Rawicom Consulting Services sp. z o.o. dotyczą projektów na gruntach, jak również na dachach.

Iberdrola Renewables Polska sp. z o.o. jest spółką wchodzącą w skład Grupy Iberdrola Renovables Internacional S.A.U. – globalnej firmy energetycznej prowadzącej działalność w wielu powiązanych segmentach biznesowych, która jest liderem w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

 

artykuł sponsorowany