REKLAMA
 
REKLAMA

Photon Energy z kwartalną stratą netto mimo rekordowych przychodów

Photon Energy z kwartalną stratą netto mimo rekordowych przychodów
fot. Photon Energy

Grupa Photon Energy opublikowała nieaudytowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku. Podwoiła w tym czasie przychody względem analogicznego okresu roku wcześniejszego, osiągając rekordowy ich poziom w historii.

Przychody Photon Energy w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosły 19,28 mln euro (+111 proc. r/r). Spółka podkreśla, że ten najwyższy w swojej historii wynik kwartalny osiągnęła pomimo trudnych warunków pogodowych i rynkowych. Warunki te wpłynęły na przychody z wytwarzania energii elektrycznej z portfela własnych elektrowni PV, które wyniosły 4,15 mln euro, co oznacza spadek o 16,2 proc. r/r.

Pierwsze trzy miesiące br. okazały się jednak zdecydowanie lepsze dla innych linii biznesowych spółki, które zanotowały wzrost przychodów o 261,4 proc. r/r – do poziomu 15,129 mln euro. Były to głównie: handel komponentami PV, konsolidacja przejętej Lerty oraz przychody z usług inżynieryjnych w Australii.

REKLAMA

EBIDTA i zysk w dół

W pierwszych trzech miesiącach br. grupa osiągnęła skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 0,33 mln euro – i jest to spadek o 83,7 proc. względem pierwszego kwartału 2022 roku. Jak podaje Photon Energy, wpływ na to miały: wyższy udział przychodów z działalności o niższych marżach, jednorazowe koszty transakcyjne związane z przejęciem spółki Lerta i rosnące koszty zatrudnienia w związku z rozwojem działalności.

Wskaźnik EBIT Photon Energy spadł z 0,528 mln euro w pierwszym kwartale ubiegłego roku do -1,569 mln euro w pierwszym kwartale tego roku.

Ponadto spółka odnotowała w tym czasie stratę netto w wysokości 4,17 mln euro – wobec 1,491 mln euro straty netto w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku. Wpływ na to miały koszty odsetkowe związane m.in. z obsługą zielonych obligacji spółki denominowanych w euro, refinansowaniem czeskiego portfela elektrowni grupy i uruchomieniem dodatkowej linii finansowania kapitału obrotowego na potrzeby Photon Energy Technology CEE. Ta spółka zajmuje się w ramach grupy handlem komponentami.

REKLAMA

Ekspansja w Rumunii

Wśród istotnych wydarzeń biznesowych w tym roku Photon Energy wskazuje przede wszystkim uruchomienie pierwszych własnych elektrowni w Rumunii – jednej o mocy zainstalowanej 5,7 MWp w pierwszym kwartale i pięciu kolejnych o łącznej mocy 15,5 MWp już po 31 marca br. Spółka ocenia te wydarzenia jako kamień milowy dla rozwoju na rumuńskim rynku energii odnawialnej. W nadchodzących tygodniach planuje tam uruchomienie kolejnych instalacji o mocy 10 MWp, co zwiększy portfel IPP do ponad 120 MWp.

Grupa w zeszłym roku podjęła decyzję o zaangażowaniu się w budowę elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 31,5 MWp w Rumunii. Wytwarzana energia sprzedawana jest w modelu rynkowym. Ponadto Photon Energy zawarł umowę refinansowania tamtejszych projektów (bez regresu) z austriackim bankiem Raiffeisen Bank International.

Rozwój działalności dzięki przejęciu Lerty

Istotnym obszarem działalności grupy było też stworzenie w styczniu 2023 roku pionu „New Energy”. Ma on łączyć rozwiązania fotowoltaiczne Photon Energy dla klientów biznesowych w modelu „za licznikiem” z usługami oferowanymi przez Lertę. Za najbardziej perspektywiczne uznawane są rozwiązania Demand Side Response (DSR).

W pierwszym kwartale br. na polskim rynku mocy Lerta zabezpieczyła w aukcjach dodatkowych na 2024 rok umowy na 375 MW. W połączeniu z wcześniej zakontraktowanymi 14 MW daje to łączny wolumen 389 MW i ma się przełożyć na przychody w 2024 roku na poziomie 116,8 mln zł (24,8 mln euro).

Grupa Photon Energy za pośrednictwem Lerty posiada koncesje na obrót energią elektryczną w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Serbii. Lerta jest też trzecim co do wielkości agregatorem usług DSR świadczonych dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych z zakontraktowaną mocą 134 MW na 2023 rok. Poprzez wirtualną elektrownię (VPP) spółka agreguje wytwórców i odbiorców energii o łącznej mocy prawie 300 MW.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA