PGE Ventures sprzedaje wirtualną elektrownię

PGE Ventures sprzedaje wirtualną elektrownię
Lerta

Należący do Grupy PGE fundusz venture capital PGE Ventures finalizuje swoje pierwsze wyjście z inwestycji, osiągając kilkukrotny zwrot zainwestowanych środków. Przedmiotem transakcji, zawieraną z Grupą Photon Energy działającą na rynku fotowoltaicznym, jest sprzedaż spółki Lerta SA wdrażającej model wirtualnej elektrowni.

Fundusz PGE Ventures sprzedał cały pakiet akcji w Lerta SA. Nowym właścicielem jest notowany na GPW w Warszawie Photon Energy N.V. – obecny akcjonariusz i inwestor strategiczny Lerty od 2020 roku.

Spółka PGE Ventures zainwestowała w Lertę w 2018 roku, a następnie zwiększała swoje finansowe zaangażowanie poprzez udział w kolejnych rundach inwestycyjnych w latach 20202021, dostrzegając potencjał do dalszego wzrostu, skalowania przychodów i ekspansji na zagranicznych rynkach.

REKLAMA

Dla PGE Ventures wyjście inwestycyjne z Lerty ma też ważne znaczenie w wymiarze finansowym. Cena sprzedaży akcji pozwoliła osiągnąć przychód z tej inwestycji na poziomie kilkukrotnie wyższym niż łączny koszt ich nabycia.

Fundusz podkreśla, że wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) na poziomie około 50 proc. jest wynikiem przewyższającym średnią stopę zwrotu osiąganą przez fundusze typu Venture Capital w Polsce i na świecie. 

– Część naszych startupów skokowo podnosi swoją wartość, czego dowodem są ich wyższe rok do roku przychody oraz wyceny osiągane w ramach kolejnych rund finansowania. Cieszymy się, że w tym trudnym otoczeniu rynkowym udało się z sukcesem zakończyć nasz horyzont inwestycyjny w Lercie. Jesteśmy pierwszym w Polsce funduszem Corporate Venture Capital utworzonym w strukturach firmy z sektora energetycznego, który może pochwalić się podobnym sukcesem – komentuje Tomasz Jakubiak, prezes zarządu PGE Ventures.

Stopniowe przejęcie

W kwietniu 2018 roku Grupa Photon Energy została pośrednim inwestorem w Lerta SA poprzez inwestycję w spółkę dokonaną przez fundusz ASI Valuetech Seed Fund, w którym grupa jest największym inwestorem.

Po raz pierwszy Photon Energy zainwestował bezpośrednio w Lertę w grudniu 2020 roku, obejmując za 0,9 mln euro pakiet 12 proc. akcji. Był jednocześnie wiodącym inwestorem w tej rundzie finansowania. Następnie, w grudniu 2021 roku, Photon Energy ponownie poprowadził kolejną rundę finansowania, zwiększając swój udział w kapitale Lerty do 24 proc. w zamian za inwestycję 1,9 mln euro.

Teraz Photon Energy zwiększy z 24,27 proc. do 56,75 proc. udział w Lerta SA poprzez zakup istniejących akcji od PGE Ventures, Newberg oraz ASI Valuetech Seed Fund za łączną kwotę około 6,9 mln euro. Spółka zamierza nabyć pozostałe akcje w Lercie od dwóch jej założycieli jeszcze przed końcem tego roku.

REKLAMA

Zespół Lerty liczy około 100 specjalistów  powiększy on łączne zatrudnienie w Grupie Photon Energy do ponad 300 osób, z czego niemal jedna trzecia stanowisk pracy będzie zlokalizowana w Polsce. Po przejęciu Lerty biura grupy w Polsce znajdą się w czterech lokalizacjach: Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Gdańsku.

– Jako jedna firma będziemy mogli zaoferować użytkownikom energii możliwość jednoczesnego przekształcenia swojej działki lub dachu w wydajną instalację odnawialną, wspierać ich w adaptacji do nowych realiów rynkowych i optymalizować ich koszty energii, podczas gdy operatorom infrastruktury będziemy mogli pomagać w bilansowaniu sieci i unikaniu przerw w dostawach energii. Od dziś jedynym ograniczeniem będzie dla nas zdolność do wdrożenia naszej strategii i wywiązania się ze zobowiązań wobec naszych klientów – komentuje Georg Hotar, CEO Grupy Photon Energy.

Co robi Lerta?

Lerta to polska firma mająca siedzibę w Poznaniu, oferująca rozwiązania wirtualnej elektrowni (VPP) poprzez agregację i zarządzanie rozproszonymi zasobami energetycznymi. Firma została założona przez Borysa Tomalę i Krzysztofa Drożyńskiego w 2016 roku i początkowo działała jako dostawca oprogramowania dla tradycyjnych firm energetycznych. Na przestrzeni lat przekształciła się w firmę energetyczną zorientowaną na dostawę rozwiązań w zakresie elastyczności energetycznej i optymalizacji działania instalacji OZE.

Autorskie oprogramowanie Lerta Energy Intelligence, wykorzystujące sztuczną inteligencję, pozwala prognozować i optymalizować produkcję energii w źródłach odnawialnych oraz pobór energii przez klientów przemysłowych na podstawie bieżących cen rynkowych i potrzeb sieci. Skutkuje to uzyskaniem elastyczności popytu i podaży oferowanej następnie operatorom w ramach różnych programów i usług. Lerta proponuje również klientom inne rozwiązania energetyczne, takie jak instalacje fotowoltaiczne, systemy zarządzania energią oraz umowy PPA. Firma ma koncesje na obrót energią elektryczną w Polsce, Rumunii, Czechach, Słowacji,Serbii i na Węgrzech.

Lerta zarządza mocą niemal 300 MW zagregowaną w ponad 300 lokalizacjach w czterech krajach, z czego 150 MW to moc zakontraktowana w ramach usług DSR w Polsce, co czyni firmę trzecim największym agregatorem w kraju. Portfel instalacji zarządzanych przez Lertę w ramach VPP odnotował sześciokrotny wzrost od początku 2022 roku, a firma niemal codziennie przyłącza nowych klientów.

We wrześniu 2022 roku Lerta przyczyniła się do utrzymania równowagi polskiej sieci elektroenergetycznej w okresie zagrożenia na rynku mocy ogłoszonym przez Operatora Sieci Przesyłowej. Klienci przemysłowi zagregowani przez firmę zapewnili 130 MWh dodatkowej energii w sieci, ograniczając jej zużycie podczas 2-godzinnego okresu zagrożenia wynikającego z braku wystarczającej rezerwy w systemie.

W październiku 2022 roku Lerta rozpoczęła działalność w zakresie dostawy energii dla odbiorców końcowych na Węgrzech oraz w Polsce i zamierza zapewnić klientom czystą energię elektryczną bezpośrednio z lokalnych źródeł, w tym z elektrowni Grupy Photon Energy.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku Lerta osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 19 mln euro i oczekuje, że jej łączne przychody w całym 2022 roku wyniosą 23 mln euro.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.