Opłacalność farm PV, On-shore, magazynów energii – szkolenie on-line

Opłacalność farm PV, On-shore, magazynów energii - szkolenie on-line
Fot. Finansetf

Profil ceny dla fotowoltaiki (PV) to różnica pomiędzy ceną średnią dla danego dnia np. TGe24 a ceną, jaką uzyskamy, sprzedając energię wg profilu produkcji i ceny godzinowej. W lipcu 2023 r. profil ceny dla fotowoltaiki wg indeksu TGePVm wyniósł 470 zł i był niższy od średniomiesięcznego TGeBASEm o 14,56 proc.

Jak to wpłynie na ceny energii oferowane przez spółki obrotu dla wytwórców z instalacji PV w 2024 r. i latach następnych? Czy tendencja ujemnego profilu ceny się utrzyma? Jeżeli tak, to na jakim poziomie i jak wykorzystać to we własnym biznesie ? Na pewno na poziom ceny profilu PV wpływ ma poziom zużycia energii elektrycznej oraz poziom generacji z PV.

W lipcu 2023 r. nastąpił spadek zużycia energii elektrycznej o 5,7 proc. w porównaniu do lipca 2022 r. Natomiast zużycie energii elektrycznej w Polsce w siedmiu miesiącach 2023 r. odnotowało spadek o 4,83 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r.

Innym kontekstem profilu ceny PV są aukcje dla PV. Aukcje dla instalacji fotowoltaicznych <= 1 MW odbędą się 21.11.2023 r., natomiast dla instalacji PV > 1 MW odbędą się 22.11.2023 r. Podstawowe pytanie, jakie zadają sobie inwestorzy, brzmi: jaka będzie cena aukcyjna wygrywająca, i czy warto uczestniczyć w systemie aukcyjnym chociażby w kontekście profilu ceny PV.

Na te i inne pytania dotyczące zmian na rynku energii elektrycznej odpowiadać będziemy na szkoleniu:

Opłacalność farm PV, On-shore, magazynów energii, hybryda czy odrębne instalacje – aukcje 2023

Szkolenie online  – 21 września 2023 r.

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>>> 

Zakres szkolenia

1. Ceny energii elektrycznej na spotowym rynku hurtowym w Polsce

– Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie – wprowadzenie
– metody sprzedaży energii elektrycznej z OZE, spółka obrotu, PPA czy PPA linia bezpośrednia
– inflacja jako element aukcyjnego systemu wsparcia dla PV i czynnik wpływający na ceny energii elektrycznej na wolnym rynek
– Towarowa Giełda Energi  i rynek dnia następnego (RDN) zasady funkcjonowania – instrumenty godzinowe, blokowe, weekendowe, I-Fix, II-Fix
– TGE jako platforma rozliczeń dla systemów aukcyjnych – indeks dzienny TGeBase
– TGE i indeks TGePVm dedykowany dla fotowoltaiki
– Profil ceny PV – co to jest, jak go interpretować i wykorzystać, jaki jest i jaki będzie
– Profil ceny PV, a sprzedaż energii elektrycznej z farm fotowoltaicznych w 2024 r. wg. ceny stałej czy cen godzinowych:
a) cena profilu PV dla okresów listopad, grudzień, styczeń, luty – a, cena średnia TGe24
b) cena profilu PV dla okresów letnich od marca do października – a, cena średnia TGe24
c) cena profilu PV, a dni robocze, soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne
– TGE i TGeONSHOREm indeks dedykowana dla on-shore (wiatr na lądzie)

2. Elementy procedur prognostycznych cen energii elektrycznej na rynku SPOT w okresie 2024-2026

– określenie pięciu głównych czynników wpływających na ceny energii na rynku polskim
a) popyt – prognoza popytu w latach 2023-2026r.
b) podaż – prognoza podaży źródła PV i on-shore, źródła konwencjonalne w latach 2023-2026r.
c) główny wskaźnik determinujący ceny energii na rynku SPOT
– Warsztaty obliczeniowe – prognozowanie ceny profilu PV dla lipca 2024 r. –  punkt odniesienia: lipiec 2023 r.

3. Określenie ceny aukcyjnej w aukcji 2023 r. dla instalacji PV o mocy do 1 MWp – warsztaty – obliczenia (nakłady inwestycyjne CAPEX 3,2 mln zł i koszty operacyjne OPEX- 60 tys. zł/rok)

– elementy analizy finansowej energetycznych projektów inwestycyjnych
– wskaźniki efektywności inwestycji NPV, IRR, prosta stopa zwrotu – jako narzędzia oceny i wskaźniki wykorzystywane przez banki finansujące PV
– omówienie założeń do modelu finansowego
– wartość rezydualna projektu
– determinanty opłacalności – CAPEX, OPEX, koszty finansowe, wymagana stopa zwrotu
– analiza modelu finansowego – Model finansowy Farma PV format PDF (aukcja 2023) – otrzymują uczestnicy szkolenia – opcja rozszerzona 1

4. Opłacalność projektów PV i magazynów energii – case study – farma PV o mocy 1 MW i magazyn energii o pojemności ……..? MWh

– zasady formalno-prawne funkcjonowania wielkoskalowych magazynów energii
– koncepcja współpracy farmy fotowoltaicznej z magazynem energii, kiedy magazynować, w jakich godzinach, a kiedy oddawać, sprzedawać energię
– mapowanie produkcji z generacji on-shore dla 24 godzin doby każdego miesiąca roku kalendarzowego
– zasady doboru mocy i pojemności magazynu energii do mocy farmy PV
– dobór pojemności magazynu i jego mocy – warsztaty obliczeniowe
– koszt jednego cyklu dla magazynów energii przy wykorzystaniu metody kosztów uśrednionych LCOE (levelizde cost of electricity)
– profil produkcji PV, a liczba możliwych cykli w układzie dziennym i rocznym
– CAPEX i OPEX dla wzorcowego magazynu o pojemności 1 MWh i mocy 1 MW
– SSR (Supply Side Response) – usługa redukcji podaży a farma PV i magazyn energii jako dodatkowy przychód
– analiza modelu finansowego – Model finansowy PV + Magazyn energii, format PDF – otrzymują uczestnicy szkolenia – opcja rozszerzona 2

5. Cable Pooling – łącze dla systemów hybrydowych PV + On-shore (wiatr) + magazyn energii

– istota cable pooling – wg ustawy o OZE sierpień 2023 roku
– małe jest piękne czyli turbiny wiatrowe o mocy 50 kW – formalno-prawne aspekty instalacji na farmach PV
– zasady doboru ilości turbin wiatrowych o mocy 50 kW – do przyłącza o mocy 1,0 MW farmy PV
– CAPEX i OPEX i koszty uśredniony LCOE (levelized cost of electricity)  – dla turbiny wiatrowej 50 kW
– mapowanie produkcji z generacji on-shore dla 24 godzin doby każdego miesiąca roku kalendarzowego
– analiza opłacalności – układu hybrydowego farma PV o mocy 1,0 MW, 5×50 kW wiatr (on-shore) i magazyn energii o pojemności …….? MWh
– analiza modelu finansowego – Model finansowy hybryda (PV + On-shore + Magazyn energii), format PDF – otrzymują uczestnicy szkolenia – opcja rozszerzona 3

6. Podsumowanie i dyskusja – warunki opłacalności farm PV, magazynów energii oraz małych instalacji on-shore, cena aukcyjna dla PV 2023 r.,

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu OZE i finansów firmy. Działał w przemyśle jako członek zarządu ds. finansowych mi. w OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy Excellent S.A.  Od ponad 14 lat związany z branża energetyczną. Dla energetyki opracował ponad 50 studiów wykonalności dla różnych rozwiązań energetycznych począwszy od instalacji PV (naziemne i dachowe), On-shore, biogazowni, magazynów energii czy rozwiązań związanych z gospodarką wodorową. Prowadzi badania w zakresie popytu i podaży dla rynku energii elektrycznej, kosztów uśrednionych (LCOE) dla różnych źródeł OZE i konwencjonalne. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii mi. NORD POOL. Zajmuje się modelowaniem cen energii elektrycznej na rynku SPOT – opracował model prognostyczny do prognoz cen miesięcznych energii elektrycznej SPOT-12M dla indeksu TGeBASEm oraz model EPF-TGe24 do prognoz cen godzinowych dla indeksu TGe24 TGE w Warszawie. W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia SA. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny SA.

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia:

Zarządzanie energią elektryczną – Strategie zakupowe i Strategie wytwórcze

Szkolenie online  – 3 października 2023 r. – cable pooling i linia bezpośrednia nowe rozwiązania

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>>

Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku SPOT w 2023 r.

Szkolenie online –  7 września i 19 września 2023 r. – kiedy kupować, kiedy sprzedawać energię elektryczną

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>> 

TGE – Towarowa Giełda Energii – ceny, trendy, prognozy

Szkolenie online – 10 października 2023 r. – nowe oblicze rynków RDN i SPOT

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>>>

Opcje promocyjne:

15 proc. rabatu przy zakupie dwóch szkoleń.
– Uczestnicy wpłacający 100 proc. kwoty inwestycji na pięć dni przed szkoleniem otrzymają 5 proc. rabatu.
– Dla dwóch osób zgłoszonych przez jedną firmę – 5 proc. rabatu – możliwość sumowania rabatu do 8 proc.

Zgłoszenia i zapytania należy kierować na adres:

mail: biuro@finansetf.pl

tel. +48 601 518 079

www.doradcapv.pl

 

artykuł sponsorowany