Prosument lokatorski coraz bliżej

Prosument lokatorski coraz bliżej
Waldemar Buda. Fot. Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Prezydent w najbliższych dniach powinien podpisać kolejną nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Znajdują się w niej przepisy, które mają ułatwić produkcję energii mieszkańcom budynków wielorodzinnych w ramach formuły prosumenta lokatorskiego.

Prosument lokatorski to koncepcja opracowana w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, której celem jest ułatwienie działalności polegającej na produkcji energii przez mieszkańców bloków wielorodzinnych.

Przepisy dotyczące prosumenta lokatorskiego zostały wpisane do ostatniej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która właśnie została uchwalona przez parlament i czeka na podpis prezydenta.

REKLAMA

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podkreśla najważniejszą zmianę wynikającą z wprowadzenia przepisów dotyczących prosumenta lokatorskiego. Będzie to zmiana formy wynagrodzenia za energię produkowaną na dachach budynków wielorodzinnych przez prosumentów lokatorskich.

– Jeżeli prosumentem energii odnawialnej będzie prosument indywidualny, który wytwarza energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego, będzie mógł on zmienić formę wynagrodzenia – z obniżenia rachunku za energię elektryczną za pomocą konta prosumenckiego, na wypłatę wartości energii na wskazany przez siebie rachunek bankowy – tłumaczy Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Uzyskane w ten sposób środki będzie można wykorzystać na zakup energii elektrycznej lub na obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym jest umiejscowiona mikroinstalacja OZE – lub innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez ten sam podmiot.

Jak będzie rozliczany prosument lokatorski?

Jak tłumaczy MRiT, za energię wytworzoną i zużytą w ciągu tej samej godziny prosument lokatorski nie będzie płacił jej ceny ani wnosił zmiennych opłat związanych z jej dystrybucją, ponieważ będzie ona stanowić autokonsumpcję.

Natomiast nadwyżki niewykorzystanej energii – powstające w sytuacji, gdy energii wytworzonej w ciągu godziny jest więcej niż zużytej w tym samym czasie – będą przeliczane przez sprzedawcę na depozyt prosumencki po miesięcznej cenie rynkowej (od 1 lipca 2024 roku rozliczenia będą prowadzone według ceny godzinowej). Następnie zgromadzone w ten sposób fundusze będą wypłacane w 100 proc. na wskazane konto na koniec danego okresu rozliczeniowego.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Do uzyskania statusu prosumenta lokatorskiego będzie potrzebne spełnienie kilku warunków. Mikroinstalacja musi być zlokalizowana na budynku wielolokalowym – nie tyko na dachu, ale także na balkonie czy elewacji – a moc mikroinstalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa całego budynku wielolokalowego (części wspólnej i indywidualnych lokali razem).

Ważne, aby budynek, na którym powstanie mikroinstalacja, posiadał przeważającą funkcję mieszkalną.

Dofinansowanie dla prosumentów lokatorskich

Istotnym elementem wsparcia inwestycji w mikroinstalacje OZE realizowane zgodnie z formułą prosumenta lokatorskiego może być tzw. grant OZE, który jest przyznawany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

REKLAMA

Grant OZE umożliwia refinansowanie kosztów inwestycji w mikroinstalacje prosumenckie, które wytwarzają energię na potrzeby odbiorców w budynkach wielolokalowych. Dofinansowanie może pokryć nawet 50 proc. kosztów inwestycji netto.

Co istotne, grant OZE przysługuje niezależnie od formy rozliczeń. Będzie mógł objąć nie tylko inwestycje realizowane w ramach prosumenta lokatorskiego, ale także prosumenta indywidualnego oraz prosumenta zbiorowego, czyli alternatywnej formy rozliczeń energii produkowanej w budynkach wielorodzinnych.

Plusy prosumenta lokatorskiego

Resort rozwoju zapewnia, że prosument lokatorski będzie znacznie wygodniejszą formą prowadzenia działalności polegającej na produkcji energii dla zarządców budynków wielolokalowych, ponieważ będą oni mogli przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze bezpośrednio na remonty czy konserwacje budynków, jak również obniżyć czynsze dla lokatorów.

– Taka forma wynagrodzenia jest bardziej namacalna, a tym samym atrakcyjniejsza dla zarządców, którzy dotychczas nie byli w dużym stopniu zainteresowani tego rodzaju inwestycjami – zapewnia MRiT.

Minister rozwoju Waldemar Buda w komentarzu na temat koncepcji prosumenta lokatorskiego podkreśla, że powstała ona w drodze dostosowania istniejących przepisów dla prosumentów indywidualnych do potrzeb wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Robimy to w taki sposób, aby korzyści z wytwarzanej energii mogły być wykorzystane na wspólne potrzeby mieszkańców budynków wielolokalowych. Szersze wykorzystanie OZE w zabudowie wielorodzinnej oznacza oszczędności finansowe, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, co przyczyni się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Zwiększenie ilości energii wytwarzanej w samych miastach zmniejszy obciążenie sieci dystrybucyjnej i przesyłowej związane z koniecznością dostarczania energii z oddalonych elektrowni. Właśnie na obszarze miasta, sieć elektroenergetyczna jest najlepiej rozwinięta i posiada największe rezerwy do wykorzystania – komentuje Waldemar Buda.

Prosument lokatorski to jedno z wielu nowych rozwiązań dla rynku odnawialnych źródeł energii, które znalazły się w najnowszej, kompleksowej nowelizacji ustawy o OZE. Więcej na temat pozostałych nowości dla rynku energetyki odnawialnej w artykule: Nowelizacja ustawy o OZE uchwalona. Nie było sprzeciwu.

Przepisy dotyczące prosumenta lokatorskiego zaczną obowiązywać pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia nowelizacji ustawy o OZE w Dzienniku Ustaw.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.