Znowu spadek ceny energii od prosumentów

Znowu spadek ceny energii od prosumentów
Soltech Energy

Przed rokiem cena energii przekazywanej do sieci przez prosumentów osiągnęła najwyższy poziom w historii rozliczeń w systemie net-billingu. Wyniosła ponad 1000 zł/MWh. Teraz jest znacznie niższa i w ostatnich miesiącach systematycznie maleje.

Net-billing został wprowadzony w drugim kwartale zeszłego roku i zastąpił wcześniej stosowany system rozliczeń w formie upustów (net-metering). Zostali nim objęci wszyscy prosumenci, którzy zgłosili przyłączenie mikroinstalacji do sieci po 31 marca 2022 r. Prosumenci, którzy zrobili to wcześniej, nadal mogą korzystać z opustów, jeżeli nie zdecydują się na przejście na nowy system rozliczeń. Obecne realia net-billingu są jednak znacznie mniej zachęcające niż jeszcze przed rokiem, kiedy wynagrodzenie oferowane w tym systemie za nadwyżki energii oddane do sieci było znacznie wyższe.

Wynagrodzenie przysługujące prosumentom korzystającym z net-billingu jest gromadzone na tzw. depozycie prosumenckim. Zbierane na nim środki mają wartość zgodną z podawaną co miesiąc przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) tzw. średnią rynkową miesięczną ceną energii elektrycznej (RCEm).

REKLAMA

Gdy we wrześniu zeszłego roku PSE ogłosiły średnią cenę za wcześniejszy miesiąc, osiągnęła ona rekordowy poziom. Cena RCEm za sierpień 2022 r. wyniosła ponad 1017 zł/MWh (później była nieznacznie korygowana w dół). Taka wartość energii w net-billingu sprawiała, że był to bardzo atrakcyjny system rozliczeń prosumentów.

Później jednak – wraz ze stabilizowaniem się rynków energetycznych po kryzysie wywołanym rosyjską agresją na Ukrainie – ceny energii na giełdach zaczęły spadać. Nie ominęło to naszej Towarowej Giełdy Energii. To z kolei przełożyło się na kolejne spadki wartości energii uzyskiwanej przez prosumentów korzystających z net-billingu.

Znowu niższa cena w net-billingu

Teraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały średnią cenę energii od prosumentów w net-billingu za sierpień 2023 r. Cena RCEm po raz kolejny spadła.

Ostatnio cena RCEm wzrosła w czerwcu: z około 380 zł/MWh w maju do ponad 454 zł/MWh. Później jednak wartość energii w net-billingu spadła. Cena za lipiec wyniosła 440,38 zł/MWh, a teraz kolejny raz się obniżyła. Cena RCEm za sierpień wyniosła 413,37 zł/MWh.

Dotychczas opublikowane przez PSE rynkowe miesięczne ceny energii RCEm – od czerwca 2022 r. – były następujące (z uwzględnieniem późniejszych korekt PSE):

REKLAMA

 • czerwiec 2022 – 656,04 zł/MWh
 • lipiec 2022 – 796,27 zł/MWh
 • sierpień 2022 – 1017,27 zł/MWh (cena skorygowana ostatnio o -0,18 zł/MWh)
 • wrzesień 2022 – 710,03 zł/MWh
 • październik 2022 – 575,48 zł/MWh
 • listopad 2022 – 701,67 zł/MWh
 • grudzień 2022 – 723,49 zł/MWh
 • styczeń 2023 – 594,59 zł/MWh
 • luty 2023 – 668,51 zł/MWh
 • marzec 2023 – 508,90 zł/MWh
 • kwiecień 2023 – 505,44 zł/MWh
 • maj 2023 – 380,42 zł/MWh (ostatnio PSE dokonało korekty o -0,27 zł/MWh)
 • czerwiec 2023 – 454,62 zł/MWh
 • lipiec 2023 – 440,38 zł/MWh
 • sierpień 2023 – 413,37 zł/MWh.

Prosumenci przejdą na rozliczenia godzinowe

Wynagrodzenie przysługujące prosumentom korzystającym z net-billingu jest gromadzone na tzw. depozycie prosumenckim. Zebrane tam środki mogą zostać wykorzystane do zmniejszenia kolejnych rachunków za energię pobieraną z sieci.

Środki zgromadzone na depozycie prosumenckim można wykorzystać w okresie maksymalnie roku. Niewykorzystane środki po tym okresie częściowo przepadną. Zostaną zwrócone przez sprzedawcę energii, z którym prosument ma podpisaną umowę, ale zwrot nie będzie mógł przekroczyć 20 proc. wartości energii wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego ten zwrot będzie dotyczyć.

Rozliczanie prosumentów w systemie net-billingu według średniej miesięcznej ceny energii ma być tylko rozwiązaniem tymczasowym. Od 1 lipca 2024 r. podstawą rozliczeń w net-billingu ma być nie cena miesięczna, ale cena godzinowa.

Ponad 1,3 mln prosumentów

Według ostatnich informacji Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) na koniec lipca br. w Polsce działało już ponad 1,307 mln prosumenckich mikroinstalacji. W ponad 99 proc. są to mikroinstalacje fotowoltaiczne, a ich łączna moc przekraczała 10,15 GW.

W ciągu 12 miesięcy – od początku lipca 2022 r. do końca lipca 2023 r. – według danych PTPiREE w naszym kraju przybyło 106,7 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 1,58 GW. W ostatnich miesiącach w krajowym systemie elektroenergetycznym przybywa średnio po około kilkanaście tysięcy prosumentów.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.