Cena energii dla prosumentów w net-billingu znowu spada

Cena energii dla prosumentów w net-billingu znowu spada
Soltech Energy

Po zeszłorocznych wysokich cenach energii dla prosumentów w net-billingu nie ma już śladu. Koniec 2023 r. przyniósł kolejne pogorszenie warunków rozliczeń nadwyżek energii przekazywanej do sieci przez prosumentów korzystających z tego systemu.

Wprowadzony w drugim kwartale 2022 r. system net-billingu zastąpił stosowany wcześniej, od roku 2016, system opustów (net-metering). W systemie opustów nadal mogą rozliczać się prosumenci, którzy zgłosili przyłączenie swoich mikroinstalacji do końca pierwszego kwartału 2022 r. i nie zdecydowali się później przejść na net-billing.

Z kolei z net-billingu korzystają prosumenci, którzy zgłosili przyłączenie do sieci począwszy od drugiego kwartału 2022 r. Pierwsze miesiące tego systemu dawały im spore korzyści z uwagi na wysokie ceny energii na giełdzie, jednak ostatnie miesiące stały pod znakiem wyraźnego spadku hurtowych cen energii, a co za tym idzie – ceny będącej podstawą rozliczeń prosumentów objętych net-billingiem.

REKLAMA

Teraz okazuje się, że trend spadkowy trwa nadal, o czym świadczy opublikowana właśnie przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) średnia rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej (RCEm) za grudzień 2023 r.

Wynagrodzenie przysługujące prosumentom korzystającym z net-billingu jest gromadzone na tzw. depozycie prosumenckim. Wartość depozytu zależy od wolumenu energii przekazanej do sieci przez prosumenta oraz ceny RCEm za dany miesiąc.

Środki zgromadzone na depozycie mogą redukować kolejne rachunki za energię pobieraną z sieci przez prosumentów – z depozytu pomniejszona może zostać jednak tylko część rachunku za energię uwzględniająca koszty zużycia energii czynnej (inaczej jest w systemie opustów, gdzie opust zmniejsza również koszty dystrybucji).

Prosumenci znowu dostaną mniej za energię

Najwyższe ceny energii RCEm prosumenci korzystający z net-billingu otrzymywali latem zeszłego roku. Kryzys na rynku energetycznym wywołany rosyjską agresją w Ukrainie nie pozostał bez wpływu na krajowy rynek energii elektrycznej. Wysokie ceny energii na giełdzie sprawiły, że średnia cena RCEm w net-billingu przebiła nawet 1000 zł/MWh. Taki poziom w zestawieniu z wysoką letnią produkcją energii przez prosumentów sprawiał, że net-billing był wówczas bardzo opłacalnym systemem.

Krajowy rynek energetyczny zaczął się stabilizować, a ceny energii wyraźnie spadły. To przełożyło się na kolejne spadki ostatnich cen RCEm.

Podana właśnie średnia cena energii RCEm za grudzień 2023 r. okazała się najniższa w historii tego systemu rozliczeń. Wyniosła 304,63 zł/MWh. Wcześniej najniższa cena energii w net-billingu została odnotowana przez PSE za październik zeszłego roku (311,67 zł/MWh).

REKLAMA

Dotychczas opublikowane przez PSE rynkowe miesięczne ceny energii RCEm – od czerwca 2022 r. – były następujące (z uwzględnieniem ostatnich korekt PSE):

 • czerwiec 2022 – 656,04 zł/MWh
 • lipiec 2022 – 796,27 zł/MWh
 • sierpień 2022 – 1017,27 zł/MWh
 • wrzesień 2022 – 710,03 zł/MWh
 • październik 2022 – 575,48 zł/MWh
 • listopad 2022 – 701,67 zł/MWh
 • grudzień 2022 – 723,49 zł/MWh
 • styczeń 2023 – 594,59 zł/MWh
 • luty 2023 – 668,51 zł/MWh
 • marzec 2023 – 508,90 zł/MWh
 • kwiecień 2023 – 505,44 zł/MWh
 • maj 2023 – 380,42 zł/MWh
 • czerwiec 2023 – 453,88 zł/MWh
 • lipiec 2023 – 440,38 zł/MWh
 • sierpień 2023 – 412,33 zł/MWh
 • wrzesień 2023 – 404,82 zł/MWh (po korekcie PSE z ceny 405,51 zł/MWh)
 • październik 2023 – 311,67 zł/MWh
 • listopad 2023 – 378,97 zł/MWh (po korekcie PSE z ceny 380,35 zł/MWh)
 • grudzień 2023 – 304,63 zł/MWh

 

Średnie miesięczne ceny energii dla prosumentów w net-billingu
Średnie miesięczne ceny energii dla prosumentów w net-billingu (dane w zł/MWh). Źródło: PSE

Prosumenci przejdą na ceny godzinowe

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii rozliczanie prosumentów w net-billingu według średniej miesięcznej ceny energii ma być tylko rozwiązaniem tymczasowym. Od 1 lipca 2024 r. podstawą rozliczeń w net-billingu będzie cena godzinowa.

Od połowy tego roku prosumenci mają być rozliczani według stawki obowiązującej w danej godzinie na Rynku Dnia Następnego (RDN). Będzie ona określana codziennie w fazie fixingu I, czyli w momencie, kiedy na RDN ustalane są ceny energii w poszczególnych godzinach doby.

Ponad 10 GW w mikroinstalacjach

Pod koniec 2023 r. w Polsce zarejestrowanych było ponad 1,3 mln prosumentów, którzy posiadają mikroinstalacje o łącznej mocy około 10,4 GW. Większość produkowanej przez nich energii elektrycznej trafia do sieci i podlega rozliczeniom w systemie opustów bądź w net-billingu.

Nadal zdecydowana większość polskich prosumentów rozlicza się w wygaszonym dla nowych instalacji od drugiego kwartału 2022 r. systemie opustów.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.