DAS Solar przyczynia się do rewitalizacji obszarów wiejskich dzięki agrofotowoltaice

DAS Solar przyczynia się do rewitalizacji obszarów wiejskich dzięki agrofotowoltaice
For. DAS Solar

DAS Solar konsekwentnie dąży do zielonego, niskoemisyjnego i wysokiej jakości rozwoju w powiecie Mengla, prowincji Junnan, w Chinach. Dzięki wykorzystaniu obfitych zasobów naturalnych Hrabstwu Mengla udało się w pełni wykorzystać zalety zasobów fotowoltaicznych, co zaowocowało wdrożeniem i eksploatacją szeregu kluczowych projektów fotowoltaicznych. Przykładem jest projekt fotowoltaiczny Huaneng Tengmei Hill, zrealizowany przy wsparciu DAS Solar.

Jeden z dwóch pierwszych projektów fotowoltaicznych w Xishuangbannie, w prowincji Junnan, projekt Tengmei Hill stanowi istotną część planu energetyki odnawialnej prowincji Junnan. Całkowity nakład inwestycyjny na projekt obejmujący obszar 296 ha, o łącznej zainstalowanej mocy 192 MW DC i 150 MW AC wyniósł 690 mln juanów. W projekcie o mocy 173 MW, zastosowano moduły double glass N-type od DAS Solar. Poprzez wykorzystanie wiodącej technologii N-type TOPCon firmy DAS Solar, moduły generują więcej energii elektrycznej, a dzięki zastosowaniu technologii multi-busbars i ogniw połówkowych straty wewnętrzne w modułach są skutecznie redukowane. Symetryczny dwustronny design zapewnia wysoką niezawodność i maksymalizuje korzyści z bifacialności, zwiększając ogólną generację energii elektrowni fotowoltaicznej.

Poza dostarczeniem wysokowydajnych modułów typu N dla tego projektu, firma DAS Solar wprowadziła nową koncepcję integracji zielonej energii z nowoczesnym rolnictwem. Korzystając ze swojego bogatego doświadczenia w rozwijaniu zastosowań fotowoltaicznych we wszystkich możliwych scenariuszach, DAS Solar aktywnie eksploruje model rozwoju agrofotowoltaiki, dbając o kompleksowy rozwój terenów oraz promując harmonijne współistnienie upraw i modułów.

Projekt wykorzystuje obfite nasłonecznienie oraz nieużytkowane do tej pory tereny gruntowe w Hrabstwie Mengla. Zwiększenie wysokości instalacji modułów fotowoltaicznych i pozostawienie wystarczającej przestrzeni pod nimi na uprawę odpowiednich roślin, pozwala w pełni korzystać z możliwości rozwojowych płynących z rolnictwa. Oprócz poprawy efektywności wykorzystania nieużytków gruntowych, ten sposób również pozwala generować czystą, zieloną energię, poprawia lokalne warunki ekologiczne, tworzy możliwości zatrudnienia dla okolicznych wsi, zwiększa dochody rolników i wspiera rewitalizację obszarów wiejskich.

Projekt fotowoltaiczny Huaneng Tengmei Hill jest obecnie oficjalnie w pełnej operacyjności, przyczyniając się rocznie do produkcji 248,56 mln kWh czystej energii elektrycznej oraz generując 12 mln juanów przychodu z podatków dla lokalnej społeczności. Dzięki zakończeniu i eksploatacji tego projektu, miejscowi mieszkańcy mogli zwiększyć swoje dochody. Zielony model rozwoju „PV + rolnictwo” ożywia gospodarkę w Hrabstwie Mengla i przyczynia się do realizacji rewitalizacji obszarów wiejskich.

Łącząc technologię fotowoltaiczną i uprawę rolną, projekt fotowoltaiczny Huaneng Tengmei Hill z powodzeniem doprowadził do poprawy ekologicznej, wzrostu gospodarczego i zwiększenia dochodów rolników, tworząc ścieżkę w kierunku zintensyfikowanego i zrównoważonego rozwoju. W przyszłości DAS Solar będzie w dalszym ciągu wykorzystywać swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie nowej energii, szeroko badać pełny potencjał zastosowań branży fotowoltaicznej i wdrażać kompleksowe strategie rewitalizacji obszarów wiejskich, które przyczynią się do rozwoju zielonego i zrównoważonego środowiska.

 

DAS Solar – materiał sponsorowany