Operatorzy sieci powinni dostać dostęp do danych prosumentów – URE

Operatorzy sieci powinni dostać dostęp do danych prosumentów – URE
Otovo

Brak informacji o produkcji energii w mikroinstalacjach – zużywanej na miejscu przez prosumentów – staje się coraz większym wyzwaniem dla operatorów sieci w kontekście planowania i reagowania na zmieniające się obciążenie sieci – zwraca uwagę Urząd Regulacji Energetyki.

Na koniec 2023 r. w polskim systemie elektroenergetycznym funkcjonowało już 1,42 mln prosumentów (w ponad 99,9 proc. wykorzystują oni do produkcji energii fotowoltaikę). W ciągu ostatniego roku liczba krajowych prosumentów wzrosła o 35,8 proc. Skutkiem tego był wyraźny wzrost wolumenu energii wysyłanej z mikroinstalacji prosumenckich do sieci dystrybucyjnych.

W zeszłym roku prosumenci przekazali do sieci dwa razy więcej energii niż rok wcześniej – łącznie 9,2 TWh (w tym ponad 6,5 TWh wysłali prosumenci domowi). Energia przekazana do sieci przez prosumentów w 2023 r. stanowiła 5,6 proc. całej energii wytworzonej w ubiegłym roku w Polsce.

REKLAMA

 

Tabela pokazująca ilość energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranejz sieci przez prosumentów energii odnawialnej w latach 2022−2023
Ilość energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z sieci przez prosumentów energii odnawialnej w latach 2022−2023. Źródło: Urząd Regulacji Energetyki.

Realna produkcja energii w prosumenckich mikroinstalacjach jest jednak wyższa. Wraz ze wzrostem wolumenu prosumentów w Polsce rośnie skala autokonsumpcji wytwarzanej przez nich energii. Powyższe dane nie uwzględniają energii, która nie trafia do sieci i zostaje zużyta „przed licznikiem”.

O ile operatorzy sieci są w stanie policzyć energię z instalacji prosumenckich, która trafia do sieci, o tyle nie zbierają danych o energii zużywanej przez prosumentów od razu na miejscu. Tymczasem autokonsumpcja zaczyna wyraźnie obniżać zapotrzebowanie na energię w Polsce w okresach silnego nasłonecznienia – a to powoduje coraz większe wyzwania dla operatorów sieci w zakresie tworzenia prognoz zużycia energii i reagowania na zmiany w zapotrzebowaniu na prąd.

Na ten problem zwrócił uwagę w swoim najnowszym raporcie Urząd Regulacji Energetyki (URE). Regulator odnotowuje, że w systemie elektroenergetycznym mamy coraz więcej prosumentów, a widoczny spadek zapotrzebowania na moc koreluje z okresem, w którym występuje wzmożona produkcja energii z fotowoltaiki.

Operatorzy sieci potrzebują danych o autokonsumpcji

Urząd Regulacji Energetyki podkreśla, że ta sytuacja powoduje konieczność zwiększania elastyczności systemu elektroenergetycznego, w szczególności w zakresie zmniejszenia minimalnych mocy przez jednostki stabilizujące pracę systemu.

REKLAMA

Tymczasem prognozowanie i zapewnianie równowagi między podażą a popytem na energię w Polsce staje się coraz trudniejsze, ponieważ operatorzy sieci nie wiedzą, ile energii wytwarzanej przez mikroinstalacje prosumenci zużywają na miejscu, obniżając tym samym całkowite zapotrzebowanie na energię w krajowym systemie elektroenergetycznym.

URE zauważa, że obecne uregulowania prawne nie dają operatorom systemu elektroenergetycznego (OSP i OSD) dostępu do danych o aktualnej generacji i zużyciu energii elektrycznej przez prosumentów (za licznikiem), co „powoduje trudności w prognozowaniu warunków pracy systemu elektroenergetycznego, jak również jego rozwoju w kierunku zapewnienia niezbędnych usług elastyczności”.
.

.

W związku z tym w swoim najnowszym raporcie regulator postuluje wprowadzenie zmian w prawie, które umożliwią operatorom sieci wgląd do danych na temat autokonsumpcji energii z prosumenckich mikroinstalacji.

„Brak tych danych nie pozwala na precyzyjne określenie, jaka rzeczywiście ilość energii zużywana jest przez odbiorców. Z punktu widzenia regulatora, który ma obowiązek przedstawienia ministrowi właściwemu ds. energii propozycji parametru zapotrzebowania na moc w ramach przygotowania parametrów dla aukcji mocy, brak takiej informacji może spowodować, że proponowane parametry mogą być niewłaściwe” – czytamy w raporcie URE.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.