REKLAMA
 
REKLAMA

RWE bada, czy farmy PV są atrakcyjnymi siedliskami dla roślin i zwierząt

RWE bada, czy farmy PV są atrakcyjnymi siedliskami dla roślin i zwierząt
Fot. Andres Siimon / Unsplash

Niemiecki koncern energetyczny RWE wraz z naukowcami z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu bada, w jaki sposób elektrownie słoneczne przyczyniają się do zwiększenia bioróżnorodności. Badania prowadzone są na farmach fotowoltaicznych RWE w Wielkopolsce.

RWE prowadzi pilotażowy projekt biomonitoringu, aby sprawdzić, czy farmy słoneczne stanowią atrakcyjne siedliska dla roślin i zwierząt. Projekt zakłada stworzenie na farmach fotowoltaicznych warunków, które korzystnie wpłyną na zwiększenie bioróżnorodności na zajmowanych przez nie terenach.

W wybranych 10 elektrowniach słonecznych w Wielkopolsce firma już wprowadziła działania proekologiczne. W stworzeniu atrakcyjnych siedlisk dla owadów ma pomóc wykorzystanie martwego drewna, biomasy i piasku. Ponadto dzięki roślinom łąkowym rozmieszczonym wzdłuż ogrodzeń stworzono idealne miejsce do bytowania różnych gatunków owadów.

REKLAMA

Dla zapewnienia wiarygodności wyników monitoringiem objęto również 12 innych elektrowni słonecznych firmy, w których takich działań nie wprowadzono. Przedmiotem obserwacji były także pola uprawne i łąki stanowiące obszary kontrolne. Monitorowano populacje owadów, ptaków, gadów, płazów, nietoperzy i innych ssaków oraz roślinność. W badaniach prowadzonych przez RWE uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Anna Januszewska, ekspert ds. ochrony środowiska i kierownik projektu RWE Polska, podkreśla, że funkcjonowanie farm fotowoltaicznych w równowadze z przyrodą jest możliwe dzięki ciągłym badaniom i obserwacjom, a wykorzystanie wysokiej jakości danych ma kluczowe znaczenie dla działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Badania wpływu farm fotowoltaicznych na bioróżnorodność potrwają kolejny rok.

Korzystne środowisko dla roślin i zwierząt

Wstępne wyniki 12-miesięcznego monitoringu wykazały, że farmy fotowoltaiczne są dogodnym środowiskiem dla rozwoju wielu gatunków flory i fauny. Roślinność porastająca tereny farm fotowoltaicznych jest podobna do tej występującej na łąkach, a gatunki zwierząt bytujących w tych lokalizacjach niewiele się różnią.

REKLAMA

Występowanie gatunków owadów na badanym terenie jest na podobnym poziomie jak na otaczających obszarach i polach uprawnych. Badacze uważają, odpowiednie warunki do życia i rozwoju zapewnia im brak zabiegów rolniczych, takich jak koszenie, orka czy nawożenie.

Badania przeprowadzone przez naukowców potwierdzają również, że powierzchnie instalacji fotowoltaicznych stanowią ostoję dla owadów, które znajdują tu dobre warunki do rozwoju i zimowania. W kolejnym sezonie przenoszą się z kolei na okoliczne grunty rolne, co jest istotne dla produkcji rolnej. Populacje owadów drapieżnych ograniczają bowiem występowanie szkodników na polach uprawnych.

Pomiary potwierdzają, że instalacje fotowoltaiczne są także atrakcyjnymi obszarami dla różnych gatunków ptaków, szczególnie w okresie lęgowym.

Ponad 0,5 GW mocy w Polsce

Jako jedna z wiodących na świecie firm w dziedzinie energii odnawialnej RWE także w Polsce rozbudowuje swoje portfolio.

Na początku roku niemiecki koncern uruchomił w Żninie, w województwie kujawsko-pomorskim, lądową farmę wiatrową o mocy 48 MW. To zwiększyło łączną moc należących do RWE elektrowni OZE w naszym kraju do ponad 540 MW. Firma podała, że jest to jej 20. instalacja wiatrowa w Polsce.

RWE dywersyfikuje swój portfel energii odnawialnej, inwestując także w projekty fotowoltaiczne. Uzyskały one wsparcie w ramach zeszłorocznych listopadowych aukcji Urzędu Regulacji Energetyki. Więcej na ten temat w artykule: RWE z kontraktami różnicowymi dla projektów PV w Polsce.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA