Bilansowanie 1:1 w fotowoltaice: zmniejsz swoje rachunki za prąd z Eko Prime

Bilansowanie 1:1 w fotowoltaice: zmniejsz swoje rachunki za prąd z Eko Prime
Fot. Eko Prime

Fotowoltaika staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem dla osób i firm pragnących obniżyć swoje rachunki za energię elektryczną. Możliwe, że przed inwestycją w fotowoltaikę czujesz obawy – związane choćby z systemem rozliczania energii. W Eko Prime wychodzimy tym obawom naprzeciw z bilansowaniem 1:1. To atrakcyjny system rozliczeń, dzięki któremu zaoszczędzisz i zdobędziesz niezależność energetyczną.

Czym jest bilansowanie 1:1?

Bilansowanie 1:1 to system rozliczeń, w którym energia elektryczna wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną jest bezpośrednio bilansowana z energią pobraną z sieci elektroenergetycznej. Jakie są różnice między bilansowaniem 1:1 a net-billingiem? Bilansowanie 1:1 jest korzystniejsze dla większości prosumentów, ponieważ pozwala na pełne wykorzystanie wyprodukowanej energii. Net-billing, choć również umożliwia sprzedaż nadwyżek energii, jest mniej korzystny finansowo, ponieważ energia jest sprzedawana po średniej cenie giełdowej, a odkupywana po ustalonej cenie wg cen taryfowych wraz z kosztami dystrybucji oraz kosztami towarzyszącymi. Wybór między tymi systemami zależy od wielu czynników, w tym potrzeb, ale dla większości prosumentów bilansowanie 1:1 będzie bardziej opłacalne.

  • Bilansowanie 1:1: energia wprowadzona do sieci jest kompensowana w podobnym systemie, jaki obowiązywał przed zmianami, czyli net-meteringu, co oznacza, że 85 proc. z oddanej nadwyżki do sieci należy do wytwórcy energii. Jest to korzystne dla prosumentów, ponieważ pozwala na maksymalne wykorzystanie wyprodukowanej energii bez dużych strat. Rozliczenie odbywa się na podstawie różnicy między ilością energii pobranej z sieci a ilością energii wprowadzonej do sieci w danym okresie rozliczeniowym. Nadwyżki energii mogą być przenoszone na kolejne okresy rozliczeniowe.
  • Net-billing: energia wprowadzona do sieci jest sprzedawana po średniej cenie giełdowej, a odkupywana po ustalonej cenie wg cen taryfowych wraz z kosztami dystrybucji oraz kosztami towarzyszącymi, co oznacza, że różnica między energią zakupioną a energią sprzedaną dochodzi nawet do 70 proc.. Dla prosumenta oznacza to mniej za każdą kWh wprowadzonej energii w porównaniu do bilansowania 1:1. W praktyce oznacza to, że prosument musi sprzedać więcej energii, aby pokryć koszty energii pobranej z sieci.

Fot. Eko Prime

Jak działa bilansowanie 1:1?

  • Produkcja energii: instalacja fotowoltaiczna produkuje energię elektryczną, która jest wykorzystywana na bieżąco w gospodarstwie domowym lub firmie. Jeśli produkcja przewyższa zapotrzebowanie, nadwyżka energii jest wprowadzana do sieci elektroenergetycznej.
  • Rejestracja nadwyżki: licznik dwukierunkowy rejestruje ilość energii wprowadzonej do sieci oraz ilość energii pobranej z sieci. W ten sposób możliwe jest jej dokładne odczytywanie.
  • Bilansowanie: w okresach, gdy produkcja energii jest niższa niż zapotrzebowanie (np. w nocy lub zimą), prosument może pobrać z sieci 85 proc. energii wprowadzonej do sieci.

Korzyści z bilansowania 1:1

  • Oszczędności finansowe: dzięki bilansowaniu 1:1 prosument może znacznie obniżyć swoje rachunki za energię elektryczną. Nadwyżki energii wyprodukowane w okresach dużego nasłonecznienia mogą być wykorzystane w późniejszym czasie. To właśnie dzięki temu maksymalnie wykorzystasz wyprodukowaną przez instalację energię.
  • Zwiększenie niezależności energetycznej: bilansowanie 1:1 pozwala na większą niezależność od dostawców energii. Możesz wtedy w większym stopniu polegać na własnej produkcji energii, co jest szczególnie korzystne w obliczu rosnących jej cen.
  • Ochrona środowiska: korzystanie z energii słonecznej przyczynia się do redukcji emisji CO2 i innych szkodliwych substancji. Bilansowanie 1:1 wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii i promuje zrównoważony rozwój.
Fot. Eko Prime

Przykład bilansowania 1:1

Załóżmy, że instalacja fotowoltaiczna w ciągu danego okresu wyprodukowała 100 kWh energii, z czego 60 kWh zostało zużyte na bieżąco, a 40 kWh wprowadzone do sieci. W nocy, gdy instalacja nie produkuje energii, prosument może pobrać z sieci 34 kWh energii bez dodatkowych opłat.

Bilansowanie 1:1 to efektywny sposób na zarządzanie energią wyprodukowaną przez instalacje fotowoltaiczne. Dzięki temu systemowi jak prosument możesz maksymalnie wykorzystać swoją domową produkcję energii, obniżając tym samym rachunki za prąd.

Jeśli zastanawiasz się nad inwestycją w fotowoltaikę, bilansowanie 1:1 jest jednym z najważniejszych elementów, które powinieneś wziąć pod uwagę.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami przez stronę Eko Prime lub mailowo: biuro@ekoprime.pl, a dowiesz się więcej o możliwościach i korzyściach płynących z instalacji fotowoltaicznych oraz systemu bilansowania 1:1.

 

Eko Prime – materiał sponsorowany