Net-billing? Znaleźli sposób, jak zarabiać

Net-billing? Znaleźli sposób, jak zarabiać
Fot. SolaX Power

Od 1 lipca 2024 roku w Polsce weszły w życie nowe zasady rozliczeń  w net-billingu dla prosumentów korzystających z fotowoltaiki. Zamiast średniej ceny miesięcznej prosumenci sprzedają teraz wyprodukowaną energię do sieci po cenie godzinowej. Ta zmiana, choć wprowadzona z myślą o większej elastyczności rynku, w wielu przypadkach może obniżyć opłacalność inwestycji w fotowoltaikę, zmuszając prosumentów do bardziej skrupulatnego zarządzania swoją produkcją energii.

Na czym polega net-billing?

Net-billing to system, w którym prosumenci sprzedają nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci energetycznej, pomniejszając koszty zakupu energii z sieci. W nowym modelu rozliczeń godzinowych cena energii może znacznie się różnić w zależności od pory dnia. Zazwyczaj energia jest najtańsza w nocy, kiedy popyt jest niski, a najdroższa w ciągu dnia, szczególnie w godzinach szczytu. Dla użytkowników fotowoltaiki oznacza to, że sprzedaż energii w godzinach niskiego zapotrzebowania i wysokiej produkcji energii może przynieść mniejsze korzyści finansowe (np. w południe w słoneczny, weekendowy dzień). Dla tych posiadających falowniki stringowe, które nie pozwalają na efektywne zarządzanie energią, obecna sytuacja staje się nieuzasadniona ekonomicznie, ponieważ nie mogą oni maksymalizować zysków z produkcji energii.

Zalety falowników hybrydowych z baterią

Falowniki hybrydowe z magazynem energii to zaawansowane rozwiązania, które umożliwiają magazynowanie nadwyżek wyprodukowanej energii i wykorzystywanie jej w momencie, gdy jest to najbardziej opłacalne. Dzięki temu prosumenci mogą unikać kupowania droższej energii z sieci w godzinach szczytu. Taki sposób zarządzania energią przyspiesza zwrot z inwestycji, gdyż energia kupowana z sieci prawie zawsze będzie droższa niż ta wyprodukowana przez fotowoltaikę. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy ceny są ujemne, co zwykle pokrywa się z dużą produkcją energii odnawialnej, takiej jak energia słoneczna. W takich momentach prosument może magazynować własną energię, zapewniając sobie większą niezależność energetyczną.

Falowniki hybrydowe firmy SolaX Power

Przykładem zaawansowanego rozwiązania w tej dziedzinie są falowniki hybrydowe firmy SolaX Power. Produkty tej firmy charakteryzują się wysoką efektywnością, niezawodnością i nowoczesnymi funkcjami zarządzania energią. Dzięki nim użytkownicy mogą nie tylko magazynować energię, ale także monitorować i optymalizować jej zużycie w czasie rzeczywistym. W ofercie SolaX Power znajdują się jedno- i trójfazowe falowniki hybrydowe takie jak X1-Hybrid (o mocy od 3 kW do 5 kW) i X3-Hybrid (o mocy od 5 kW do 10 kW), a także magazyny energii. Mocnymi punktami SolaX Power są również zaawansowane technologie monitoringu, które umożliwiają regularne monitorowanie i serwisowanie systemu w celu utrzymania jego efektywności. Firma stworzyła także Ekosystem SolaX, który integruje ładowarki do pojazdów elektrycznych i pompy ciepła, zapewniając kompleksowe rozwiązania dla zarządzania energią w gospodarstwie domowym.

Bezpieczeństwo i ciągłość zasilania

Falowniki hybrydowe z magazynem energii oferują również dodatkowe funkcjonalności związane z bezpieczeństwem i ciągłością zasilania. W przypadku awarii sieci mogą one automatycznie przełączać się na zasilanie z baterii, zapewniając nieprzerwaną dostawę energii. To kluczowe dla gospodarstw domowych i firm, które nie mogą sobie pozwolić na przerwy w dostawie prądu. Dodatkowo, zaawansowane systemy zarządzania energią pozwalają na optymalizację zużycia i sprzedaży energii, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe.

Podsumowanie i rekomendacje

Podsumowując, choć rozliczenie godzinowe może być niekorzystne dla prosumentów, problem ten dotyczy głównie tych, którzy wybierają falowniki stringowe, nieadekwatne do obecnej sytuacji rynkowej. W obecnych warunkach jedynymi falownikami, które sprostają wyzwaniom net-billingu i rozliczeń godzinowych, są falowniki hybrydowe. Dają one bezpieczeństwo, szybsze zwroty z inwestycji i pozwalają na pełne zarządzanie energią, dając prosumentom pełną kontrolę nad ich produkcją i konsumpcją energii.

 

SolaX Power – materiał sponsorowany