Miasto w Kalifornii kupi najtańszą na świecie energię z fotowoltaiki

Miasto w Kalifornii kupi najtańszą na świecie energię z fotowoltaiki
Fot. Saft

Palo Alto może zasłynąć w świecie czystej energii nie tylko z siedziby firmy Tesla. Rada kalifornijskiego miasta rekomendowała zawarcie umowy na zakup energii (Power Purchase Agreement PPA) z farmy fotowoltaicznej po rekordowo niskiej cenie 36,76 USD/MWh.

To prawdopodobnie najniższa cena za energię z farmy fotowoltaicznej, jaką do tej pory uzgodniono na podstawie długoterminowej umowy PPA. Finalna decyzja o zawarciu umowy na zakup energii z PV po rekordowo niskiej cenie zostanie podjęta w przyszłym miesiącu. W umowie PPA pomiędzy deweloperem Hecate Energy i władzami położonego w Dolinie Krzemowej Palo Alto zwraca też uwagę długi okres, w jakim ma ona obowiązywać. Umowa zostanie zawarta na 25 lat z opcją trzykrotnego przedłużenia, w okresach 5-letnich, co razem daje 40 lat.

Władze Palo Alto zwracają uwagę, że uzgodniona cena za energię jest aż o 47 proc. niższa niż jakakolwiek umowa na zakup energii zawarta wcześniej przez to kalifornijskie miasto.

REKLAMA

Energia po rekordowo niskiej cenie 36,76 USD/MWh będzie produkowana na farmie fotowoltaicznej o mocy 26 MW, która powstanie w Palmdale koło Los Angeles. Jej uruchomienie zaplanowano na rok 2021.

W informacji o tym projekcie, którą podały władze Palo Alto, zwraca uwagę relatywnie duży prognozowany uzysk energii na poziomie 75 GWh w pierwszym roku eksploatacji.

REKLAMA

PV Magazine wskazuje na uzgodnioną ostatnio, inną rekordowo niską cenę w umowie na zakup energii z fotowoltaiki. Chodzi o umowę PPA zawartą przez włoski Enel w Peru, w której przyjęto cenę za sprzedaż energii na poziomie zaledwie ok. 48 USD/MWh. PV Magazine ocenia przy tym, że obu przypadków nie można porównywać, gdyż umowa zawarta w Kalifornii uwzględnia ulgi, z których mogą korzystać inwestorzy budujący farmy fotowoltaiczne w USA.

Niskie ceny zawierane w aukcjach dla PV, jak w przypadku cen ustalonych na podstawie aukcji przeprowadzonej ostatnio w Peru, stwarzają ryzyko, że nagrodzeni deweloperzy nie zrealizują swoich projektów z powodu ich zbyt niskiej opłacalności.

Najtańsza energia w zawartych w ostatnich latach umowach PPA na zakup energii z farm fotowoltaicznych: cena energii subsydiowanej (kolor czerwony) vs cena energii niesubsydiowanej. Dane w USD ¢/kWh. Źródło: CleanTechnica.

gramwzielone.pl