PV CYCLE: rekordowy recykling paneli fotowoltaicznych

PV CYCLE: rekordowy recykling paneli fotowoltaicznych
Fot. PV CYCLE

Europejskie stowarzyszenie PV CYCLE zajmujące się recyklingiem modułów fotowoltaicznych informuje, że udaje się mu przetworzyć już 96 proc. materiałów ze zużytych lub zniszczonych krystalicznych modułów fotowoltaicznych. 

Problem wykorzystania zużytych modułów fotowoltaicznych w Europie będzie narastać w kolejnych latach, gdy wymieniane będą moduły, które były instalowane w czasie europejskiego boomu na instalacje PV. Tylko w Niemczech w latach 2010-12 zainstalowano w sumie ponad 21 GW paneli fotowoltaicznych. Przyjmując przeciętną, jednostkową moc na 250 W, daje to w sumie 84 tys. modułów fotowoltaicznych, które za kilkanaście lat będą wymagać wymiany.

Powołane przez europejską branżę fotowoltaiczną stowarzyszenie PV CYCLE pokazuje, że z utylizacją tych modułów nie będzie najmniejszego problemu i że możliwy jest ich niemal całkowity recykling.

REKLAMA

Według danych PV CYCLE, w przypadku zutylizowanych w ubiegłym roku najpopularniejszych na rynku krystalicznych modułów fotowoltaicznych udaje się teraz odzyskać dzięki nowym technologiom recyklingu aż 96 proc. materiałów.

Przeciętna wartość recyklingu w przypadku modułów krzemowych wynosi 90 proc., a w przypadku pozostałych modułów wykorzystujących inne surowce – nawet 97 proc. PV CYCLE zajmuje się bowiem także recyklingiem modułów cienkowarstwowych w technologiach CdTe czy CIGS, a także modułów organicznych, które stanowią jednak póki co na rynku PV margines.

REKLAMA

Najpopularniejsze na rynku moduły krzemowe stanowią aż 80,8 proc. modułów, które poddał recyklingowi PV CYCLE. 14,5 proc. to moduły CIGS i CIS, a 2,6 proc. to moduły CdTe.

Działalność PV CYCLE pokazuje, że – oprócz możliwości ponownego wykorzystania materiałów zastosowanych w modułach krystalicznych – branża fotowoltaiczna nie powinna mieć problemów ze spełnieniem coraz bardziej restrykcyjnych norm UE w zakresie recyklingu.

Do tej pory, w latach 2010-2016 (do stycznia br.) PV CYCLE przetworzył ponad 13,4 tys. ton modułów fotowoltaicznych, z czego 7,66 tys. ton w Niemczech. W styczniu 2016 r. PV CYCLE poddał recyklingowi 170 ton modułów. 

Recykling modułów (w tonach) w rozbiciu na poszczególne rynki UE. Źródło: PV CYCLE, luty 2016. 

gramwzielone.pl