Założycielska konferencja Stowarzyszenia Instalatorów Polskich OZE już 13 maja w Krakowie!

Założycielska konferencja Stowarzyszenia Instalatorów Polskich OZE już 13 maja w Krakowie!
Konferencja Stowarzyszenia Instalatorów Polskich OZE,13 maja 2016 r., Kraków

Już w maju odbędzie się pierwsza konferencja Stowarzyszenia Instalatorów Polskich OZE, integrująca środowisko i pomagająca w zwiększeniu koncesjonowanych dochodów w rozwijającej się branży.

Więcej o wydarzeniu opowiada Damian Puncewicz, jeden z założycieli Stowarzyszenia Instalatorów Polskich OZE.

Dlaczego jest tak ważne dla środowiska instalatorów, aby Stowarzyszenie powstało? 

REKLAMA

Damian Puncewicz, prezes Stowarzyszenia SIPO: – Polski rynek instalatorów jest bardzo rozproszony. Istnieje wiele gałęzi, w których działamy i które w wielu miejscach się ze sobą pokrywają. Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce bardzo mocno przyspiesza, co bezpośrednio związane jest z rynkiem mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Perspektywy związane z rozwojem rynku OZE w Polsce – w szczególności fotowoltaiki są bardzo szerokie – i dają dużo możliwości zarówno rozwoju, jak i zwiększenia popytu na usługi profesjonalnych, certyfikowanych ekip instalacyjnych.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku związane z profesjonalnymi usługami instalatorskimi zauważyliśmy znaczącą lukę, którą chcemy wypełnić powstaniem Stowarzyszenia. Stowarzyszenie ma zrzeszać instalatorów, mieć ich w swojej opiece, pomagać zarówno pod kątem technicznym jak i pod kątem poszukiwania nowych możliwości i kanałów współpracy.

Stowarzyszenie ma pomagać utrzymywać płynność prac dzięki ogólnopolskiemu zakresowi działania. Każdy instalator, który zostanie członkiem stowarzyszenia, pozostanie w stałym kontakcie zarówno ze stowarzyszeniem jak i innymi członkami, co pozwoli na otwarcie nowych kanałów współpracy w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

Co da każdemu instalatorowi zapisanie się do Stowarzyszenia? 

– Misją Stowarzyszenia jest pozyskanie maksymalnej liczby partnerów wśród producentów i dystrybutorów komponentów używanych przez nas podczas instalacji. Dzięki stosunkom partnerskim mamy większą możliwość współpracy w zakresie produktów oraz w zakresie szkoleń produktowych. To z pewnością ułatwi pracę i pomoże w szybkiej reakcji na potrzeby najbardziej wymagających Klientów.

Ogólnopolski zasięg stowarzyszenia to również założenie które zrealizujemy, rozsyłając mailingi z ofertami współpracy, kontraktów czy konkretnych zleceń w każdym regionie Polski. Już podczas konferencji w Krakowie przedstawione będą niezwykle korzystne oferty współpracy przygotowane przez firmy z branży, z którymi na co dzień współpracuje prawie każdy instalator OZE.

REKLAMA

Dlaczego warto być na konferencji założycielskiej 13 maja w Krakowie? 

– Stowarzyszenie to przede wszystkim my – instalatorzy odnawialnych źródeł energii. Bez nas, instalatorów obecnych na założycielskiej konferencji, stowarzyszenie nie uzyska tej dobrej energii, której potrzebuje. Konferencja założycielska to nie tylko wystąpienia – to także targi produktowe, stoiska i wystawy partnerów konferencji, to także możliwość pozyskania nowych partnerów, a przede wszystkim nowych zleceń na najbliższe lata.

Dzięki bardzo mocnym partnerom stowarzyszenia, a także sponsorom konferencji założycielskiej, wspólnie możemy zbudować bardzo dobry start dla  wielu ekip na najbliższe lata rozwoju branży OZE w Polsce. Podniesienie jakości naszych usług to również jeden z celów – dzięki szkoleniom i rzetelnej pracy przysporzy nam to wielu nowych klientów i zapewni stabilizację naszego biznesu.  

Dlaczego warto korzystać ze szkoleń oferowanych przez Stowarzyszenie w przyszłości? 

– Stowarzyszenie poza wymienionym wcześniej zakresem chce brać czynny udział w procesie organizacji szkoleń przez producentów i dostawców najważniejszych komponentów instalacji odnawialnych źródeł energii. Dzięki ciągłemu sprawdzaniu rynku i utrzymywaniu stałego kontaktu z partnerami  jesteśmy w stanie w pierwszej kolejności zaprezentować funkcjonalności najnowszych produktów ekipom zrzeszonym w stowarzyszeniu.

Dodatkowo stowarzyszenie chce współpracować w zakresie szkoleń akredytowanych przez Urząd Dozoru Technicznego, co ułatwi zdobywanie uprawnień do wykonywania instalacji odnawialnych źródeł energii.

Podczas konferencji przedstawione zostaną między innymi oferty partnerskie firm pracujących w branży OZE, nowinki techniczne oraz nowości legislacyjne. Jako partnerzy konferencję wspierać będą między innymi: SMA Solar Technology, Solum Service, Danfoss, Voltika i Columbus Energy S.A. 

Informację i zgłoszenia: www.stowarzyszeniesipo.pl 

E-mail: biuro@stowarzyszeniesipo.pl

artykuł sponsorowany