Hiszpania: nowy symulator zwiększy możliwości generacji z PV

Hiszpania: nowy symulator zwiększy możliwości generacji z PV
Fot. Gestamp Solar

Rosnąca produkcja energii z źródeł odnawialnych tworzy zapotrzebowanie nie tylko na wydajne i efektywne kosztowo magazyny energii, które złagodzą wpływ niestabilnej generacji na sieć, ale także na narzędzia do prognozowania generacji z farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Kierunek postępu w tym przypadku wyznaczają naukowcy z hiszpańskich uniwersytetów.

Badacze z hiszpańskiego Instituto de Energía Solar (IES) tworzonego przez Universidad Politécnica de Madrid (UPM) oraz Universidad Pública de Navarra (UPN) opracowali symulator pozwalający na prognozowanie wpływu na sieć generacji z podłączonych do nich elektrowni fotowoltaicznych, a następnie przetestowali go na przykładzie działających w Hiszpanii dużych farm PV. W testach wykorzystano dane meteorologiczne tylko z jednego punktu pomiaru.

 Jedną z cech systemu elektroenergetycznego jest brak możliwości magazynowania energii w większych ilościach i dlatego poziom generacji powinien być zbliżony do zapotrzebowania. Systemy fotowoltaiczne, ze względu na zależność od warunków pogodowych, wprowadzają zaburzenia generacji, co powoduje konieczność ustanawiania ograniczeń energii wprowadzanej do sieci – zwracają uwagę hiszpańscy naukowcy i proponują narzędzie, które te ograniczenia istotnie zmniejszą, umożliwiając większą generację ze źródeł fotowoltaicznych.

REKLAMA
REKLAMA

Symulator ma pomóc operatorom w prognozowaniu i zarządzaniu energią ze źródeł PV wprowadzaną do ich sieci. Hiszpańscy naukowcy oceniają, że dzięki efektom ich pracy, udział fotowoltaiki w produkcji energii trafiającej do sieci elektroenergetycznej w Europie można zwiększyć nawet do 30 proc.

Instituto de Energía Solar zapewnia, że wykorzystanie symulatora nie generuje wysokich kosztów, ponieważ nie wiąże się z koniecznością montażu dodatkowych urządzeń.

Symulator prognozowania generacji z PV został opracowany w ramach programu PVCROPS, który sfinansowała Komisja Europejska.

gramwzielone.pl