Wezwanie do zakończenia ceł na chińskie panele PV

Wezwanie do zakończenia ceł na chińskie panele PV
Håkan Dahlström, flickr cc

Cła na chińskie ogniwa i moduły fotowoltaiczne. 34 organizacje reprezentujące europejską branżę OZE opowiedziały się za zakończeniem restrykcji celnych, które obowiązują w zakresie importu chińskich ogniw i modułów fotowoltaicznych do Unii Europejskiej.

Pod listem otwartym do europejskiej komisarz ds. handlu Cecilii Malmström, którego powstanie zainspirowała największa europejska organizacja branży fotowoltaicznej SolarPower Europe, podpisały się 34 organizacje, które reprezentują około 120 tys. europejskich firm, zatrudniających ok. 1,3 mln pracowników. Sygnatariuszem listu z Polski jest Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki.

 Ograniczenia są stosowane od ponad 3 lat bez jakichkolwiek korzyści dla europejskiej branży solarnej. Potrzebujemy lepszego, bardziej specyficznego podejścia do wspierania producentów modułów fotowoltaicznych w Europie. Restrykcje handlowe są tępym instrumentem, który uderza w około 80 proc. miejsc pracy w Europie. Komisja Europejska musi rozwinąć nowe mechanizmy dla energetyki słonecznej bez ceł i ograniczeń cenowych – komentuje James Watson, CEO SolarPower Europe.

REKLAMA

To już druga taka inicjatywa części europejskiej branży solarnej, która opowiada się za zniesieniem ceł. We wrześniu 2015 r. 21 stowarzyszeń fotowoltaicznych reprezentujących w sumie około 80 proc. sektora PV w Unii Europejskiej zaapelowało o zakończenie restrykcji handlowych w zakresie importu chińskich ogniw i modułów fotowoltaicznych do Unii Europejskiej. 

W tym samym czasie za zniesieniem ceł opowiedzieli się także przedstawiciele głównych grup w Parlamencie Europejskim. W liście wystosowanym do Komisji Europejskiej PE zwrócił uwagę, że po wprowadzeniu restrykcji handlowych, co nastąpiło w 2013 r., w Europie znacznie zmalała liczba nowych instalacji fotowoltaicznych oraz miejsc pracy w sektorze PV, a zniesienie ceł przyczyni się – w opinii autorów listu – do zwiększenia inwestycji oraz przywrócenia utraconych miejsc pracy.

REKLAMA

Mimo tych głosów Komisja Europejska nie zdecydowała się na zakończenie ceł, podejmując w grudniu 2015 r. decyzję o wznowieniu dochodzenia w sprawie ewentualnego dumpingu cenowego, który mieliby stosować chińscy producenci w zakresie importu do Europy. Przynajmniej do czasu zakończenia tego dochodzenia, czyli do maja 2017 r. restrykcje handlowe będą kontynuowane w dotychczasowej formie.

Za utrzymaniem ceł opowiada się grupa EU ProSun zrzeszająca głównie europejskich producentów paneli fotowoltaicznych, którzy forsując ograniczenia w imporcie chińskich produktów walczą o swoje miejsce na rynku. Do tej pory lobbing grupy EU ProSun, która zrzesza firmy odpowiadające za produkcję 25 proc. europejskiego potencjału modułów PV (potencjał ok. 6 GW), przynosił zamierzone efekty.

W 2013 r. KE i Pekin zawarły tzw. porozumienie cenowe, które zwalnia z wysokich karnych ceł importowych chińskich producentów PV, którzy realizują warunki porozumienia zakładające m.in. minimalną cenę importu ogniw i paneli fotowoltaicznych.

Do tej pory z porozumienia cenowego Bruksela usunęła już kilka firm, a ostatnio dołączył do nich kolejny chiński producent, którego praktyki handlowe zakwestionowali unijni urzędnicy. Więcej na ten temat: Kolejny chiński producent usunięty z porozumienia cenowego​. 

gramwzielone.pl