Obama: 1 GW fotowoltaiki dla biedniejszych Amerykanów

Obama: 1 GW fotowoltaiki dla biedniejszych Amerykanów
Barack Obama. Fot. White House, flickr cc

Amerykańska administracja przedstawiła plan o nazwie Clean Energy Savings For All, w ramach którego chce wspierać inwestycje w instalacje fotowoltaiczne, z których skorzystają Amerykanie znajdujący się w gorszej sytuacji materialnej.

Cel planu przedstawionego przez administrację Baracka Obamy to zwiększenie poziomu instalacji fotowoltaicznych, z których skorzystają źle sytuowane gospodarstwa domowe, do poziomu 1 GW do roku 2020. Wcześniejszy plan Białego Domu zakładał instalację do końca tej dekady systemów o mocy 100 MW.

Clean Energy Savings For All to zbiór instrumentów, które mają służyć zwiększeniu wykorzystania fotowoltaiki w biedniejszych społecznościach. Przewiduje się wsparcie w postaci m.in. zachęt finansowych, doradztwa czy szkoleń dla instalatorów.

REKLAMA

Amerykańska administracja podkreśla, że chodzi o stworzenie mechanizmów, dzięki którym systemy fotowoltaiczne będzie można instalować bez początkowych kosztów, spłacając je później z rosnących oszczędności na energii niezakupionej z sieci. W ten sposób na własne elektrownie fotowoltaiczne będzie stać osoby, które nie mogłyby pozwolić sobie na pokrycie kosztów na etapie inwestycji. 

Departament energii zaoferuje dotacje w wysokości do 100 tys. dolarów dla społeczności, które realizują farmy fotowoltaiczne produkujące energię dla ludzi, którzy nie posiadają własnych domów. Departament energii odpowiada ponadto za programy szkoleń instalatorów wywodzących się z biedniejszych społeczności.  

REKLAMA

Jak podkreśla Biały Dom, obecnie w USA branża solarna tworzy 12 razy więcej miejsc pracy niż inne gałęzie amerykańskiej gospodarki. 

Nad przedstawionym wczoraj planem Clean Energy Savings For All pracowało w sumie 6 federalnych agencji, w tym agencje odpowiedzialne za opiekę nad weteranami wojskowymi.

Dodatkowo wsparcie zapowiedziały różne organizacje z 36 stanów USA, deklarując przeznaczenie na ten cel w sumie 287 mln dolarów i pomoc w sfinansowaniu budowy systemów fotowoltaicznych o mocy 280 MW.

Panele fotowoltaiczne nie są już tylko dla bogatych ludzi, którzy żyją w miejscach, gdzie zawsze świeci słońce – komentuje Barack Obama w filmie promującym nowe programy mające wspierać wykorzystanie energii słonecznej w biedniejszych społecznościach:

gramwzielone.pl