Kolejna wspólnota z instalacją PV z programu Prosument

Kolejna wspólnota z instalacją PV z programu Prosument
Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ul. Wiejskiej w Wałbrzychu. Fot. WFOŚiGW w Wałbrzychu.

Inwestycje w mikroinstalacje OZE realizowane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe należą w naszym kraju nadal do rzadkości. Kilka takich instalacji działa już jednak na Dolnym Śląsku, co jest zasługą programu Prosument. Teraz uruchomiono kolejną.

Kolejną „wspólnotową” instalację fotowoltaiczną, która została sfinansowana w ramach programu Prosument realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wykonano na bloku przy ul. Wiejskiej w Wałbrzychu.

Moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 17 kW i składa się ona ze 102 cienkowarstwowych modułów fotowoltaicznych.

REKLAMA

Produkowana przez nie energia będzie wykorzystywana do oświetlenia części wspólnych budynku, takich jak kotłownia, piwnice, korytarze oraz do zasilania pompy ciepła. Wałbrzyska wspólnota szacuje, że oszczędności roczne w rozliczeniu energii wyniosą blisko 10 tys. zł. 

– Panele zamontowane zostały na początku czerwca, pełną opłacalność odczujemy za rok. Wspólnocie chodziło o obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Część energii będzie oddawana do zakładu energetycznego i rozliczana na zasadzie saldowania energii – mówi Zdzisław Dertkowski z zarządu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wiejskiej w Wałbrzychu. 

Fundusz wypłacił na realizację tej inwestycji ponad 90 tys. złotych, w tym około 40 proc. z tej kwoty jest dotacją, pozostała część to niskooprocentowana pożyczka – informuje Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

REKLAMA

To ostatnie środki z programu Prosument, które są przyznawane jeszcze tylko przez kilka wojewódzkich funduszy ochrony środowiska dysponujących funduszami otrzymanymi w ramach poprzedniego naboru wniosków w NFOŚiGW.

Na realizację programu Prosument wrocławski WFOŚiGW otrzymał 25 mln zł, z czego 16 mln zł ma przeznaczyć na pożyczki, a 9 mln zł na dotacje. O środki z programu mogą wnioskować wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Pieniądze można przeznaczyć nie tylko na montaż paneli fotowoltaicznych, ale również na powstanie instalacji źródeł ciepła opalanych biomasą, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, małych elektrowni wiatrowych i mikrokogenerację.

Do tej pory oprócz wspólnoty mieszkaniowej w Wałbrzychu środki finansowe pozyskały także w woj. dolnośląskim spółdzielnie we Wrocławiu, Legnicy, Miliczu i Jaworze.

Nabór wniosków w WFOŚiGW we Wrocławiu trwa do końca października br., umowy będą zawierane z beneficjentami do końca tego roku, a realizacja projektów musi się zakończyć w 2017 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada, że program Prosument nie będzie kontynuowany, a zastąpi go inny, bardziej kompleksowy program, który ma bazować na dofinansowaniu w postaci preferencyjnych pożyczek i który będzie realizowany głównie we współpracy z funduszami wojewódzkimi. Obecnie trwają konsultacje zasad tego programu. 

red. gramwzielone.pl